Zdena Marschalová – V pohybu

Pasov, Kulturmodell, 18. 4. – 12. 5. 2019

Text Blanka Jiráčková

Zdena Marschalová (1951) po vystudování Střední odborné školy výtvarné pokračovala v letech 1972–1978 ve svém uměleckém vzdělání na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Jana Smetany, kde získala mimořádný vztah k barvě a k pozorování pohybu děje ve svém okolí, který přenáší také na malířskou plochu. Její profesor svými civilistními náměty města patřil od 40. letech 20. století ke Skupině 42, přesto v posledních letech svého života se přiklonil k abstraktní malbě. Všem svým studentům otevíral v době normalizace cestu a touhu po vlastní svobodné tvorbě, vytvářel jim přátelský ostrov nezávislosti a volnosti. A tak i Zdena Marschalová je celý svůj život věrna vlastnímu vidění světa a svým způsobem expresivnímu symbolickému vyjádření lidských emocí.

Pro svoji současnou výstavu v Pasově vybrala soubory obrazů a akvarelů s náměty tančících dívek, plavkyň volně pohybujících se ve vodní lázni a důvěrných rozhovorů přítelkyň, kterou nazvala V pohybu (In Bewegung), k níž jí napsal text Jiří Machalický: „Zdena Marschalová patří ke generaci, která nastupovala v těžkém období osmdesátých let. Neměla sice možnost vystavovat v oficiálních institucích, ale přes všechny překážky se zvolna prosazovala. Umělci si i tehdy dokázali najít informace o tom, co se dělo v zahraničí. Přitom citlivě reagovali na bezútěšnou situaci v rozkládajícím se totalitním režimu, na beznaděj ovládající tehdejší společnost.

Tvorba Zdeny Marschalová se přirozeně vyvíjí a její témata se zvolna proměňují. K některým z nich se stále vrací, jiná se objevují třeba jen na krátký čas. Zajímají ji setkání v různých situacích, ať už na ulicích, v metru nebo v kavárnách. Kreslí a maluje plavkyně či tanečnice, zaujaly ji i cirkusové akrobatky. Umí přesvědčivě vystihnout energii i eleganci pohybu. Vyjadřuje se přesnými liniemi a energickými gesty, jimiž zdůrazňuje podstatné rysy svých motivů a potlačuje nedůležité detaily. Vytváří barevné akordy složené z jemných tónů i ostrých akcentů. Užívá struktury vzniklé z barevných skvrn, které určují rytmus jejího projevu. Některé obrazy působí klidně a harmonicky, vystihují příjemnou intimní atmosféru. Do jiných se promítá napětí znepokojivých příběhů a situací. Zdena Marschalová dosáhla charakteristického malířského vyjádření. …“

Repro nahoře: Zdena Marschalová, Zelený tanec, 2017, olej, plátno, 90 x 115 cm. Foto archiv autorky

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
8    
  
  
    

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.