Za Medou Mládkovou

Historička umění a mecenáška Meda Mládková se narodila 8. září 1919 v Zákupech.

Meda Mládková

Od roku 1948 žila v exilu. Autentické svědectví o jejím životě každý nalezne v její autobiografii Můj úžasný život. Byla osobností, o níž jsme trochu tajemně slýchali už před sametovou revolucí, neboť tajně nakupovala díla našich umělců, které chtěla podporovat v jejich nelehké životní situaci, když nesměli pořádat a účastnit se výstav. Avšak již tehdy měla i kontakty například s ředitelem Národní galerie v Praze, Jiřím Kotalíkem. Výtvarnou tvorbu sledovala nejen u nás, ale také v celé střední Evropě, hlavně v Polsku. Její sběratelskou vášeň finančně podporoval a sdílel manžel Jan Mládek, jenž pracoval pro Mezinárodní měnový fond.

A když se po revoluci vrátila do Čech a objevila se na veřejnosti v Praze, ihned vplula do nově rozvířené a neobyčejnou invencí nabité domácí scény, dychtila po informacích a s jí vlastní urputností začala usilovat o založení svého muzea. Pod hlavičkou Nadace Jana a Medy Mládkové si vyvzdorovala a začala rekonstruovat s významnými umělci (Václav Cigler, Marian Karel, Dana Zámečníková) a architektem Josefem Pleskotem a Studiem 8000 na Kampě polorozpadlé Sovovy mlýny – nyní příjemné a krásné Museum Kampa.

Celou svoji sbírku ohromné ceny umělecké i finanční, včetně velké kolekce děl Františka Kupky, darovala městu Praze.

Zemřela v úctyhodných 102 letech dne 3. května 2022, ale její odkaz tu s námi a s dalšími generacemi bude žít i nadále.

Čest její památce.

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.