Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra 2018

Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra 2018

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2018.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 • v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a), c), e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, s usnesením vlády ČR č. 657 ze dne 6. srpna 2014 o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, a s usnesením vlády č. 504/17 ze dne 10. července 2017 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2018 a na základě Memoranda o porozumění o vzniku Česko-polského fóra podepsaného 14. 11. 2008

  vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2018.

  Návrhy lze podávat do 29. září 2017  do 12.00 hod.

  Na webových stránkách  www.mzv.cz/granty a www.mzv.cz/cesko-polske_forum bude během prosince zveřejněn výsledek grantového řízení. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

  Kontakt: Odbor veřejné diplomacie

  224 183 230

  224 182 648

  Celková výše dotačního titulu je 2 500 000,- Kč.

  V přílohách naleznete podmínky vyhlášení dotace, přílohy nutné k podání žádosti o dotaci, přílohy k vyúčtování dotace a orientační informaci o dotacích v posledních třech letech.

  Další informace a kontakty naleznete na stránkách www.mzv.cz/cesko-polske_forum

  Zdroj: http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
     
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.