Vyhlášení veřejné neomezené soutěže o sochařské portréty MUDr. Vladimíra Kočandrleho, Marie Curie-Skłodowské a dvojportrét Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

Vyhlášení veřejné neomezené soutěže o sochařské portréty
MUDr. Vladimíra Kočandrleho, Marie Curie-Skłodowské a dvojportrét Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

Spolek sochařů České republiky vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže o sochařské portréty. Bude se soutěžit o portréty MUDr. Vladimíra Kočandrleho, který v roce 1984 provedl první úspěšnou transplantaci srdce u nás, významné polské fyzičky Marie Curie-Skłodowské a známých cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.
Podmínky
1. Spolek sochařů České republiky s podporou Národního Technického muzea vypisuje ke dni 14.2.2018 veřejnou soutěž na sochařské portréty MUDr. Vladimíra Kočandrleho, který v roce 1984 provedl první úspěšnou transplantaci srdce u nás, významné polské fyzičky Marie Curie-Skłodowské a známých cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.
2. Soutěžící se mohou přihlásit do soutěže do 31. května 2018 na adrese: jiristreda@gmail.com nebo: Spolek sochařů, Vinohradská 2299/162, 130 00 Praha 3.
3. Soutěžní portréty budou vystaveny od 22. června do 30. září 2018 v budově Národního technického muzea v Praze.
4. Soutěžící odevzdají své práce 18. června.
5. Návrhy musí být na spodní straně opatřeny jménem autora, telefonem a e-mailem.
6. Soutěžní návrhy zhodnotí porota dne 19. června 2017.
7. Do soutěže nebudou přijata díla narušující práva dle § 11 a násl. obč. zák. nebo § 184 tr. zák. či díla jinak znevažující.
8. Každý soutěžící může odevzdat pouze jeden soutěžní portrét ke každé osobnosti.
9. U každé osobností budou vyhlášena první tři místa. Honorováno bude první místo.
MUDr. Kočandrle 25 000,- Kč; Marie Curie-Skłodowská 25 000,- Kč; dvojportrét Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda 40 000,- Kč. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pořadí a výši odměn.
10. Vernisáž se uskuteční dne 21. června 2018 v 17 hodin.
11. Soutěžní návrhy nebudou pojištěny a pořadatelé neručí za jejich případné poškození a ztrátu.
12. Po výstavě v Národním technickém muzeu v Praze budou portréty vystaveny v Hořicích.
13. Každý soutěžící při odevzdání soutěžního návrhu zaplatí poplatek na uhrazení části nákladů spojených se soutěží. Členové Spolku sochařů 100,- Kč; ostatní 150,- Kč
14. Autoři si své modely odvezou bez odkladu po skončení výstavy. Soutěžící souhlasí s přiměřeným zveřejněním fotografií svých děl v rámci prezentace soutěže včetně výstavy.

V Praze 14. února 2018

Daniela Kartáková v. r.
předseda rady Spolku sochařů ČR

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.