Visegrad Artist Residency Program – Performing Arts – výzva pro rok 2018

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) ve spolupráci se Stanicí Žilina-Zárečie (Truc sphérique) otevírá další ročník programu s názvem Visegrad Artist Residency – Performing Arts. Program je zaměřen na podporu inovace, experimentu a kreativity v oblasti Performing Arts – nové drama, současný tanec, nový cirkus, pohybové divadlo, výtvarné divadlo, alternativní divadlo, performance, atd. Program není vhodný pro institucializovaná divadla, již vzniklá představení a divadelní festivaly.

Výzva se týká kalendářního období od 1. května do konce roku 2018 a je určena pro tříměsíční projekty s minimálně dvoutýdenním pobytem ve smluvené hostitelské instituci.

Finanční podpora je určena pro umělce i hostitelskou organizaci:

  • 4 000 eur na individuální rezidenci (1–2 umělci): 1 500 eur pro hostitelskou organizaci / 2 500 eur pro umělce,
  • 8 000 eur na skupinovou rezidenci (3 a více umělců): 2 500 eur pro hostitelskou organizaci / 5 500 pro uměleckou skupinu.

Žádosti se přijímají od jednotlivých umělců (podmínkou je občanství v jedné ze zemí V4 a věk od 18 let) i uměleckých skupin (členové skupiny musejí pocházet ze stejné země V4). Každému žadateli může být podpora poskytnuta pouze jednou, a to v jiné zemi V4, než je země, ve které má státní občanství nebo bydliště. Žadatel musí mít uzavřeny všechny předchozí Fondem podpořené projekty. Žádosti se od tohoto roku podávají pouze v elektronické formě.

Více informací: http://visegradfund.org/residencies/performing-arts/
Kontakt
SK: Stanica Zilina-Zariecie (Truc Spherique), Barbora Urikova
CZ: Nová síť, Adriana Světlíkova
HU: L1 Association, Marta Ladjanszki
PL: Stary Browar Nowy Taniec, Joanna Lesnierowska

Registrace: http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Uzávěrka: 15. února 2018

Zdroj: www.culturenet.cz

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
     
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.