Vienna Biennale 2017. Robots. Work. Our Future

Vídeňské MAK Australian Museum for Applied Arts / Contemporary Arts pořádá v kooperaci s řadou partnerských institucí v rakouské metropoli od 21. 6. do 1. 10. 2017 uměleckou přehlídku s názvem Robots. Work. Our Future a poprvé chce představit zejména umělecké projekty nebo designové či architektonické návrhy, které přináší představy umělců o tom, jak zlepšit současný digitalizovaný svět a podpořit tak paralelně šíření pozitivních změn ve společnosti, potažmo přispět k rozvoji ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelných koncepcí životního stylu. Bienále mapuje především fenomén spojený s digitalizací a virtuální realitou prostupujících náš osobní i pracovní život do nejmenších detailů, jehož si pravděpodobně nejsme často úplně vědomi a připomíná, že na jedné straně nám rychlý rozvoj technologií život usnadňuje a nabízí určitou formu svobody, zatímco na té druhé nás do velké míry ovládá a podřizuje kontrole. Více než 300 účastníků představuje ve Vídni práce dotýkající se možné podoby budoucího digitálního světa, založené na hypotetických, utopických, dystopických, ale i celkem reálných vizích a soustředí se na problematiku práce nebo robotiku, na potenciál přijetí automatizace a užívání strojů jako prostředků k odstraňování bariér, zejména mezi lidmi a roboty. Vienna Biennale reflektuje fakt, že žijeme v době, v níž digitální technologie proniká do všech oblastí našeho života a mění tak sekundárně nejen každého z nás i celou civilizaci, stejně jako ji ovlivnila v minulosti třeba průmyslová revoluce. Cílem je sekundárně připomenout i skutečnost, že právě nyní se nabízí značný potenciál pro zvyšování kvality života i pro rozvoj inovativních koncepcí v oblasti životního stylu, ekologie nebo průmyslu a že také umění má potenciál otevřít člověku oči, udržet ho v bdělosti a přispět k tomu, abychom digitalizaci používali s přihlédnutím k estetickým a humánním hodnotám a učinili ji smysluplně udržitelnou.

Bienále bylo založeno rovněž s vědomím toho, že Vídeň patřila kolem roku 1900 k důležitým centrům ovlivňujícím rozvoj západní společnosti a i nyní lze toto město považovat za vhodnou lokalitu pro hledání východisek vedoucích k progresivní změně, poskytujících nové impulzy i jiné pohledy na klíčové oblasti společenského vývoje. Přehlídka je primárně soustředěná do tří základních okruhů a necílí pouze na návštěvníky, kteří se zajímají o umění, design či architekturu, ale chce oslovit i širší publikum se záměrem zvýšit povědomí o možnostech výtvarného a aplikovaného umění pronikajícího do důležitých oborů. Zatímco v rámci některých dílčích výstav se návštěvníci můžou setkat s různorodými formami strojů, robotů a umělé inteligence (Hello, Robot. Design between Human and Machine), jiné projekty naopak nabízí spíše kritický pohled na jejich využívání v rámci pracovního procesu budoucnosti (How Will We Work?, City Factory: New Work, New Design). Třetí skupina realizací, k nimž patří výstava pojmenovaná Care + Repair, probíhající v prostorách bývalého nádraží Nordbahnhof, se zabývá situací člověka v automatizovaném a digitalizovaném světě, prostorem, v němž se pohybujeme i potřebou náš životní prostor uchovat a zlepšovat ho.  Do této sekce spadá i projekt Artificial Tears. Singularity & Humanness – A Speculation reflektující z emocionálního i intelektuálního hlediska vyhlídky lidského druhu a umožňující proniknout do nereálného světa fantazie člověka, kontrastujícího s možnostmi moderních technologií. Na Vienna Biennale lze vidět také kinetickou instalaci LeveL koncipovanou původně pro londýnské Design Biennale 2016 nebo sledovat prostřednictvím Artificial Labor nově iniciovanou spolupráci MAK s on-line platformou e-flux Architecture. Informace o celém bienále a jednotlivých realizacích, workshopech či diskuzích lze najít na odkazu: www.viennabiennale.org/en. Dalšími partnery akce jsou University of Applied Arts, Vienna Kunsthalle, Wien AZ W Architekturzentrum, Vienna Business Agency a AIT Austrian Institute of Technology.

 

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.