Total Romantic

Projekt Total Romantic probíhající v trnavské Galérii Jána Koniarka propojuje šest českých a slovenských malířek manipulujících ve své práci s odkazy historického romantismu zasazovanými do současného kontextu. Dílo Jany Farmanové, Veroniky Holcové, Silvie Krivošíkové, Márii Machatové, Veroniky Rónaiové a Veroniky Šramatyové nicméně nepostrádá příznačné rysy – je výrazně autobiografické, ukazuje na potřebu zaznamenat subjektivní vize a ideály, ale nepochybně odráží i nutkání zachytit intenzivní prožívání každodenní reality, s níž se často pojí škála různých emocí.

Výstava současně nabízí osobité pojetí vlastní malířského vidění, může být odrazem snahy hledat ideál v historickém kontextu malby, v minulosti, jež evokuje návrat k odlišným hodnotovým systémům, v nichž člověk, alespoň zdánlivě, žil ve větší harmonii sám se sebou, s ostatními, s přírodou. Malířský jazyk autorkám slouží k vnitřní introspekci, zároveň je nástrojem pronikání do fascinujícího světa představ, který je pro každou z nich zcela jiný. Projekt zahrnuje nejen figurální tendence, ale také sklony k abstrahování nebo realistickému záznamu skutečnosti. Adaptace idejí romantismu propojovaných s aktuálními tématy dává možnosti různorodého čtení zpracovávaných námětů a paralelně může nabízet také nové pohledy na postavu umělce potažmo umělkyně, často vnímaného zejména v období romantismu jako osamělého snivce a solitéra, dobrovolně se odklánějícího od tradičních a akademických norem. Výstavu je možné navštívit v Kopplově vile od 17. 5. do 29. 7. 2018.

Jana Farmanová: Pohled do výstavy Total Romantic. GJK. 2018. Foto: Jakub Hauskrecht

Titulní obrázek: Veronika Šramatyová: Skok. 2016. Pohled do výstavy Total Romantic. GJK. 2018. Foto: Jakub Hauskrecht

 

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
15    
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.