The Show is Over

Společný a dvoufázový projekt připravila rotterdamská Witte de With Center for Contemporary Art s polskou umělkyní Goshkou Macugou (1967) žijící v Londýně a Ahmetem Öğütem (1981) z Turecka. Jejich spolupráce poukazuje na základní strategie dvou umělců, kteří se v rámci svých kriticky angažovaných realizací často orientují na historický či politický kontext sledovaných situací. Oba pracují při nahlížení vybraných příběhů nebo společenských problémů s instalací, objektem, performancí, participací nebo filmem a rozehrávají pomyslný dialog, v němž hraje důležitou roli série nepředvídaných momentů souvisejících s daným tématem či myšlenkou. Podstatnou funkci má v jejich projektu zejména prvek náhody, lži, nedorozumění a vliv času působící na zkreslení podstaty věci, podobně jako soukromá interpretace nahlížených událostí. První část výstavy zahájil v červnu turecký umělec pohybující se v současnosti mezi Berlínem a Amsterodamem svou Episode 1 a na jeho práci nyní navazuje polská autorka další částí, pojmenovanou podle díla Russella Fergusona z roku 2014 (The Show is Over). Öğut často rád kooperuje s lidmi pohybujícími se mimo oblast umění nebo s umělci, kteří se podílí na budování situací vedoucích k posunu nahlížení určitého problému i ke konstruování zcela jiné perspektivy jeho vnímání. V roce 2012 stál u založení  Silent Univerzity  – autonomní platformy pro výměnu znalostí a zkušeností mezi uprchlíky, žadateli o azyl a migranty.

Pro polskou autorku je zase příznačná manipulace s nesourodými předměty, inklinuje k metodám užívaným v archeologii nebo archivnictví, s oblibou se zabývá otázkami vlastnictví, způsoby předávání informací, jejich využitím a reinterpretací. Součástí společné rotterdamské realizace je mimo jiné analýza práce a života komplikované osobnosti a problematické figury české umělecké scény – fotografa Miroslava Tichého a sledování dalšího osudu jeho díla i nakládání s ním prostřednictvím nadace Tichy Ocean založené s cílem propagovat snímky ještě nedávno neznámého outsidera. Macuga se v druhé části výstavy, probíhající od 8. 9. do 31. 12. 2017, zabývá především momenty destrukce a ničení užívanými v postupech poválečného a současného vizuálního umění, které se mohou setkat s kritikou a odmítáním. Prozkoumává nejen umělecké metody minulosti a přítomnosti, ale zajímá jí také zkáza a rozvrat sociálních a politických systémů pod vlivem kulturních válek, testuje tak stabilitu a proměny různých celků, a to nejen uměleckých.

 

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.