Tabula – Arvo Pärt Centre v Estonsku

Berlínské Aedes Architecture Forum představuje od 9. 12. 2017 do 16. 1.2018 projekt Tabula prezentující architektonický komplex centra Arvo Pärta, které je v současnosti ve výstavbě a má umožnit přístup k celoživotnímu dílu významného estonského skladatele. Centrum vzniká podle projektu Nieto Sobejano Arquitectos v Laulasmaa, 35 km od Tallinu a je situováno na poloostrově v prostředí borového lesa rozkládajícího se na břehu moře. Základem centra by měl být archiv, který vytvoří primární informační zdroj pro lepší orientaci ve skladatelově tvorbě. Berlínská výstava má podobu vizuálně-akustické instalace, jež má vystihnout atmosféru plánovaného střediska a připomíná i stěžejní autorovu skladbu Tabula rasa, jež dala název také celému projektu. Arvo Pärt je považován za jednoho z nejvýznamnějších žijících skladatelů tzv. nové hudby a on sám společně se svou rodinou založil už v roce 2010 Arvo Pärt Centre, aby umožnil veřejnosti lepší přístup ke své práci. Španělští architekti Enrique Sobejano a Nieto Sobejano navrhli centrum na ploše 2 350 m2 a bude zahrnovat kromě zmíněného archivu také knihovnu, galerii nebo prostory pro výuku, promítání a pořádání seminářů. Autoři využili v půdorysu stavby geometrické vzory v opakujících se formách pětiúhelníků a rádi by do samotné budovy vkomponovali určitou harmonii vyjadřující vztah mezi intimitou hudebních kompozic Pärta a krásou estonské krajiny. Současná výstava v Berlíně by ráda alespoň rámcově vyjádřila základní esenci uvažování o navrhnuté stavbě a alespoň částečně zachytila atmosféru rostoucího architektonického komplexu. Jednotlivé prvky a části budovy nebo fragmenty plánů, jsou prezentovány v téměř konceptuálním pojetí, v němž hrají důležitou roli tvar, rytmus a záměrně užité průhledy, které jsou doplněny reprodukovanou hudbou skladatele.

Titulní obrázek: Arvo Pärt Centre – Areal View © Nieto Sobejano Arquitectos

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
1    
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.