Eva Koťátková: Stomach of the World

Pro vídeňský 21er Haus připravila Eva Koťátková instalaci reflektující stav současné společnosti, který alegoricky pojala jako komplikovaný proces vnitřních a vnějších tlaků. Středem její instalace je 45 minut dlouhá smyčka Stomach of the World – surrealistická metafora světa, živého organismu, který je „operován“ hlavními aktéry – dětmi, jež se pokouší určitým způsobem spolupracovat, ale nedostatek empatie či potřebné kooperace následně vytváří další zranění organizmu, která ho ochromují nebo vedou k jeho kolapsu. Video nahlíží společnost skrze různé, někdy absurdní úkony, které mladí aktéři provádějí. Někteří z nich jsou zodpovědní za řízení vnitřních procesů, jiní za likvidaci a recyklaci trávené potravy. Útroby pohlcující a vstřebávající živé i neživé předměty, se stávají ve fantazii umělkyně nenasytným strojem, který přijímá další a další stravu, aby ji transformoval do jiných podob a forem. Koťátková pracuje s animací, loutkami a zejména s černým humorem, které využívá ke strukturování koláže, jejímž prostřednictvím představuje vizi společnosti ovládané nadměrnou spotřebou. Autorka ve svém videu vytváří alegorii žaludku plného jiných žaludků naditých potravou a přiklání se k podobě nenasytného a plýtvajícího organizmu. Svět se tak stává mytickým Uroborem – hadem pojídajícím svůj vlastní ocas, metaforou sebezničení i sebeobnovy, ale v případě Koťátkové spíš symbolem přesycení nebo pohlcováním druhých a hlavně sama sebe. Instalace znovu otevírá otázky o fungování společenských struktur, kontrole a korekci jako o nástrojích moci, odkazuje nejen ke starým mýtům, ale i k současným konceptům pracujícím s pojmy politického nebo sociálního těla, které autorka nahlíží prostřednictvím osobitě kritického a dvousečného smyslu pro humor. Projekt Stomach of the World lze ve Vídni vidět od 15. 11. 2017 do 18. 2. 2018.

Titulní obrázek: Eva Koťátková: Stomach of the world, 2017, film still, video, sound, 44’50’‘ Courtesy the artist and Meyer Riegger

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
11    
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.