Stanislav Kolíbal – reprezentant České republiky na 58. bienále umění v Benátkách

Na základě výběrového řízení vypsaného Národní galerií v Praze odborná porota vybírala z 23 přihlášených projektů reprezentanta

Stanislav Kolíbal, foto Martin Polák

České republiky pro 58. Biennale di Venezia. Členové poroty (Adam Budak, komisař pro bienále v Benátkách 2019 za Národní galerii v Praze; Penelope Curtis, ředitelka Calouste Gulbenkian Museum, Lisabon; Jiří David, umělec, Česká republika; Helena Provazníková, zástupkyně Ministerstva kultury ČR; Otto M. Urban, ředitel Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze; Hilke Wagner, ředitelka Albertinum, Drážďany) rozhodli o účasti Stanislava Kolíbala (1925). Oceňují tak celoživotní tvorbu tohoto umělce a svoje rozhodnutí odůvodňují těmito slovy: „Kolíbalův návrh podtrhuje mistrovskou architekturu československého pavilonu architekta Novotného a zároveň koncepčně reaguje na kurátorské téma příštího bienále, jímž je umění jako možná odpověď na složitost dnešní doby. Umírněnost Kolíbalova tvarosloví je protilátkou vůči ironickému podtónu staré čínské kletby ,přál bych vám žít v zajímavé době‘, která se stala hlavním tématem bienále pod kurátorským vedením Ralpha Rugoffa. Totéž platí pro Kolíbalovu pokornou tvorbu a umělecký názor: je to zdrženlivý, ale přesto angažovaný a vášnivý postoj, víra v umění jakožto aktivní formu osvobození a emancipace, jež je bouřlivá a vzdorovitá, ale současně hledá konsensus, jež je kombinací formy a ideje, jež převrací paradigmata, normy a globální vnímání vzhůru nohama. Kolíbalův návrh zve diváky na cestu umělcovou myslí a klade důraz na tvorbu nezávislého hlasu, v němž se estetické mísí s politickým a ,zajímavá doba‘ – po válce, po roce 1989, s ohledem na současný vývoj v umění – dostává věrnou a nekompromisní podobu…“.

 

58. benátské bienále pod názvem May You Live in Interesting Times se uskuteční ve dnech 11. 5. až 24. 11. 2019 pod taktovkou Ralpha Rugoffa.

Repro nahoře: Stanislav Kolíbal, Na motiv Bílé kresby, 2011, železo, 65 x 55 cm, foto Marek Jodas

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
2    
  
  
    

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.