Soutěž o nejlepší divadelní fotografii pro profesionály i studenty

Institut umění – Divadelní ústav v rámci připravované výstavy Česká divadelní fotografie 1859 – 2017 vyhlašuje soutěž o nejlepší divadelní fotografii. Do soutěže se mohou přihlásit profesionální fotografové i studenti fotografie se snímky pořízenými na území České republiky v letech 2015, 2016 a 2017 v několika kategoriích. První souhrnná výstava fotografií z divadelního prostředí Česká divadelní fotografie 1859 – 2017 představí od 9. 5. do 24. 6. 2018 v Obecním domě v Praze různé podoby divadla a jeho proměny za uplynulých téměř 150 let. Divadelní fotografie je samostatnou a svébytnou uměleckou disciplínou a zejména v českých zemích má silnou tradici sahající k samotným kořenům fotografického umění. Divadelním fotografiím pořízeným v letech 2015 – 2017 bude na výstavě věnována samostatná soutěžní přehlídka současné divadelní fotografie. Současnou tvorbu budou prezentovat nejlépe hodnocené snímky přihlášené do soutěže, které vybere odborná porota.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A TÉMATA:
1. PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE
Kategorie se dále člení do dvou sekcí – první je Inscenace nebo divadelní či divadelně-performativní projekt a druhou Portrét v roli. Inscenace (divadelní projekt) – maximální počet: 3 série o maximálním počtu 5 fotografií v sérii (tj. celkem 15 ks). Přihlášeny mohou být i samostatné snímky či série o menším počtu snímků.
Portrét v roli – maximální počet: 3 fotografie.
2. STUDENTI OBORU FOTOGRAFIE
Volná tvorba s divadelní tematikou. Jeden účastník může přihlásit maximálně 7 fotografií (např. fotografie z inscenace, ze zákulisí, ze čtené zkoušky nebo portrét účinkujících či inscenátorů).

Uzávěrka: 31. ledna 2018

Více informací a přihlášky najdete na: www.divadelnifotografie.cz/soutezni-prehlidka/.
divadelnifotografie.cz
facebook.com/divadelnifotografie

Print Friendly, PDF & Email

Blanka Jiráčková

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.

Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.