Soutěž o logo pro Rok slovenského divadla 2020

Divadelný ústav vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž o návrh slávnostného loga Rok slovenského divadla 2020/The Year of Slovak Theatre 2020 určenú pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky zo Slovenskej republiky.

Účastníkmi môžu byť jednotlivci, spoluautori, ale aj grafické štúdiá či iné právnické osoby. Logo bude používané na označenie podujatí, ktoré sa budú konať v rámci Roku slovenského divadla 2020. Odborným garantom súťaže je Slovenské centrum dizajnu v Bratislave.

Uzávierka súťaže je 31. mája 2019. Všetky včas doručené návrhy vyhodnotí 5členná odborná komisia v zložení: Tomasz Bierkowski (grafický dizajnér a pedagóg, Poľsko), Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu), Mária Rišková (historička umenia a kultúry, riaditeľka Slovenského centra dizajnu), Ľubica Segečová (grafická dizajnérka) a Zuzana Šajgalíková (riaditeľka Divadla Jána Palárika v Trnave). Hodnotenie bude dvojkolové. V prvom kole vyberú členovia komisie tri návrhy, ktoré budú víťaznými návrhmi. V druhom kole určia poradie víťazných návrhov a absolútneho víťaza súťaže, ktorého návrh bude realizovaný. Víťazné návrhy budú finančne odmenené – víťazné logo, ktoré sa stane charakteristickým rozoznávacím znakom Roku slovenského divadla, sumou 3 000 eur, návrhy na ďalších dvoch miestach sumami 600 a 400 eur.

Absolútneho víťaza a ostatné víťazné návrhy predstavia organizátori verejnosti v júni 2019.

Súťažné podmienky a ďalšie informácie sú zverejnené na internetových stránkach Divadelného ústavu (www.theatre.sk) a Slovenského centra dizajnu (www.scd.sk).

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila na návrh Ministerstva kultúry SR rok 2020 za Rok slovenského divadla na svojom zasadaní v novembri minulého roku. Vanom roku si pripomíname dve jedinečné jubileá – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla, významný medzník v dejinách národnej divadelnej kultúry, ktorý otvoril novú éru celého slovenského profesionálneho divadla, a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území, aj ako stále živé prepojenie medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku. Rok slovenského divadla bude celospoločenskou udalosťou, sviatkom divadla vo všetkých jeho formách a podobách, uznaním práce umelcov a ich významného vplyvu na rozvoj kultúry a národného dedičstva. Zároveň to bude možnosť zviditeľniť slovenské divadelné umenie na Slovensku aj v zahraničí. Divadelný ústav je spolu so Slovenským národným divadlom a Národným osvetovým centrom jedným z troch centier, koordinovaných Ministerstvom kultúry SR, ktoré budú realizovať prípravu Roka slovenského divadla. Záber Divadelného ústavu sa sústredí na realizáciu a koordináciu aktivít a podujatí profesionálneho divadla na celom Slovensku a smerom k zahraničiu.

Zdroj: www.culturenet.cz

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
3    
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.