Skulptur Lab 2018 – výzva

Projekt SKULPTUR LAB podporuje vznik umeleckých diel, najmä v oblasti sochárskej torby, objektov a inštalácií. Poskytuje umelcom jedinečné zázemie (dielne, ateliéry, technológie) pre realizáciu aj veľkorozmerných a technologicky náročných diel, zároveň svojimi partnerstvami s ďalšími organizáciami možnosť prezentácie diel na medzinárodných výstavách a festivaloch s veľkou návštevnosťou.

Projekt sa v značnej miere venuje reflexii o súčasnej vizuálnej tvorbe, funkcii umenia vo verejnom priestore v súčasnosti, v kontexte dobových premien a vývoju technológií (prepájanie klasických remeselných postupov s aplikovaním nových digitálnych technológií).

Podmienky:
– 4D Gallery poskytuje pre vybrané projekty podporu na realizáciu diela vo výške do 2000 eur, v čom sú zahrnuté: materiálové náklady, technologické poradenstvo, technický pracovník na pomocné práce pri realizácii a osobné náklady autora.
Tieto položky sú individuálne (na základe špecifickej formy diela a prístupu autora), preto je pri ich nacenení očakávaná osobná konzultácia s organizátormi 4D. Pre dohodnutie termínu konzultácie a bližšie informácie kontaktujte: E info4dgallery@gmail.com
– Pri finančne náročnejších dielach je očakávané spolufinancovanie autorom
– Dielo je majetkom autora
– 4D Gallery si vyhradzuje právo na vystavovanie diela po dobu 2 rokov od jeho vzniku

Termín realizácie: máj – jún – júl 2018
Plánované výstupy: výstava SKULPTUR LAB 2018 v 4D Gallery v Galante, prípadne ďalšie výstavy a festivaly na základe dohody s autorom.
Termín uzávierky zasielania projektov a možnosti konzultácií je 6. 4. 2018.

Projekty sa prihlasujú výlučne elektronickou formou: E info4dgallery@gmail.com

Prihláška musí obsahovať:

Štrukturované CV a portfólio autora (pdf súbor s max 10 realizáciami alebo odkaz na webovú stránku autora)
popis projektu: koncept (ideové východiská), plánované materiálové prevedenie a rozmer diela, charakter inštalácie (galerijný priestor, verejný priestor, interiér, exteriér…), vizualizácia
Projekt finančne podporuje Fond na podporu umenia.

Viacej tu.

Zdroj: www.culturenet.cz

Print Friendly, PDF & Email

Lucie Váchová

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.

Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.