Sean Scully – Early Prints

Mnichov, Galerie Klüser 1 a 2, 11. 2. – 4. 4. 2020

Text Olga Soldanová

Souborná komorní výstava v Galerii Klüser v bavorském Mnichově představuje sbírku grafických prací umělce Seana Scullyho, který je znám především jako malíř a sochař, ale také fotograf. Grafice se Scully věnuje od roku 1980. Jeho grafické listy (nazvané Early Prints) svědčí o Scullyho neustálém hledání a zkoumání nových možností jak vyjádřit umělecké ideje prostřednictvím různých technik a materiálů a jejich individuálních vlastností. V popředí výstavy stojí rytiny / lepty (etchings) z let 1993 – 2003. Významné skupiny děl jako Pomes Penyeach, Barcelona Diptych,Ten Towers a Etchings for Federico Garcia Lorca vznikly v této době a většinou byly vydány právě Galerií Klüser.

Sean Scully se narodil v irském Dublinu roku 1945. Poté co vystudoval umění v Londýně, se v roce 1975 přestěhoval do New Yorku. Kromě New Yorku však žil a tvořil v Barceloně a v Mnichově. Od roku 2002 do roku 2007 působil jako profesor na Akademii výtvarných umění v Mnichově a své práce ukázal na mnoha samostatných i skupinových výstavách. Galerie Klüser zastupuje Scullyho od roku 1993, podporovala a organizovala jeho výstavy a vydala řadu katalogů.

V protikladu k obrazům Seana Scullyho se jeho grafické práce od počátku vyznačují abstraktním pojetím námětů. Rozšiřují také vývoj jeho výrazových možností v tvaru a barvě. Jeho umělecký styl založený na neustálém zkoumání horizontálních a vertikálních ploch důsledně pokračuje i v grafice rozvíjením minimalistického stylu s podobnými náměty a kompozicemi. Oblíbenými motivy jsou pravidelné čtverce v různém uspořádání (zvláště šachovnicový vzor), ale i různobarevné obdélníky, mnohdy ve vedlejším poli doplněné liniemi, šrafováním – rytím od ruky, čímž grafický list získává na živosti. Celkově působí Scullyho Early Prints klidným, vyrovnaným a uklidňujícím dojmem. Grafické listy vytváří Scully různými technikami, většinou se jedná o tisky z hloubky: rytiny / lept a akvatintu, jejíž výsledek je podobný akvarelu, další technikou je sugarlift (cukrová tuš), při níž se barvy doplňují cukrovým sirupem nebo spit bite, deska se přikryje na prášek rozemletou kalafunou. Těmito rozmanitými způsoby mohou být docíleny zvlášť měkké a malebné efekty. Umožňují umělci vytvoření výrazově silných listů a sérií. Typická je pro Scullyho i v jeho Early Prints barevná stupnice, kde převažují tmavé a zemité tóny např.: černá, kombinovaná s různými odstíny teplé hnědé, tmavé sepie a různé valéry okrů, ale i červená a purpurová či různé odstíny modří. Velikost tisků bývá ovlivněna námětem. Nejmenší grafiky či spíše knižní ilustrace vytvořil Scully v Untitled (H. G. Gadamer) 1996, o velikosti
 26,3 x 18,5 cm. Velké tisky, kupř. Checker,1997 mají rozměry 80 x 60 cm a velikostí se blíží malovaným obrazům.

Na výstavě je jedno oddělení věnováno jeho fotografiím z Dominikánské republiky. Soubor 12 barevných fotografií, nazvaný Santo Domingo for Nené, obsahuje velmi neobvyklé snímky rozličných barevně natřených dveří. Scully znovu objevil překvapivě působící téma, v geometrických tvarech a barvách něčeho tak zdánlivě všedního a obyčejného, jako jsou dveře.

Sean Scully, Santo Domingo for Nené, 2000, Portfolio with 12 C-Prints, 50,8 x 61 cm. Edition Size 24. Courtesy of Galerie Klueser

Scullyho grafiky v sobě ukrývají také osobní narativ. Vyprávějí smyslově-vizuálním způsobem o inspiracích v městech, kde našel dočasný domov, jako například o Barceloně. Roku1996 tam vznikly Barcelona Diptych 1- 5 a Raval 1 – 7. Stále znovu se Scully obrací k literárním dílům, jejichž poetické texty interpretuje svou barevnou a tvarovou řečí. V Pomes Penyeach (1993) vytváří převážně monochronmní rytiny na ručním papíru ke třinácti básním ze stejnojmenné sbírky Jamese Joyce. V roce 2001 vznikla sloha deseti barevných akvatint s tištěnými básněmi od lyrika Federica Garcia Lorcy.

Snad nejdůležitější aspekt grafických technik je pro Scullyho určité mysterium, které obsahuje proces vytváření grafického díla. V grafice se nakonec zjevuje společné sjednocení rozličných barevných vrstev, papíru a fyzického procesu. Sean Scully říká: „They are things you can do with prints that you simply cannot do with any other medium.“

 

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O Olga Soldanová

Olga Soldanová, prom.historik, Dipl. Psycholog (1942, Praha) studovala dějiny, český jazyk a literaturu a výtvarné umění, grafiku u prof. Cyrila Boudy. Promovala v r.1966 na FFUK v Praze. Pracovala v Ústavu dějin a ve Filmovém ústavu v Praze. Vystudovala psychologii na LMU v Mnichově. Od dětství kreslí a maluje. Přispívala články do čtrnáctideníku Ateliér.