Rudá hvězda nad Ruskem: Revoluce ve vizuální kultuře 1905 – 1955

Red Star over Russia: A Revolution in Visual Culture 1905 – 55 je název expozice, kterou uvádí Tate Modern v Londýně od 8. 11. 2017 do 18. 2. 2018 jako specifickou stopu ke 100. výročí Říjnové revoluce v Rusku. Uspořádána byla na základě soukromé sbírky Davida Kinga (1943 – 2016), který bedlivě sledoval vizuální stránku doprovázející historii Ruska a Sovětského svazu, tedy od vlády a svržení posledního cara přes události v roce 1917, účast Ruska na 1. světové válce, Stalinův teror a jeho krutovládu od 20. let, činnost občanských hnutí, která vedla k mnoha protikladným společenským událostem v této velmoci. Za svůj život grafický designér a historik David King, který se narodil v Londýně, vytvořil obrovskou sbírku fotografií, plakátů, letáků, různých bannerů, knih, uměleckých děl slavných i anonymních tvůrců, kteří svými díly vedle přínosu modernistických estetických hledisek, později často podřízených protikladné totalitní době, ale i vysokých uměleckých hodnot zároveň dokumentují specifické dějiny této země. Sbírka čítá asi 250 000 položek. Najdeme v ní obrazy El Lisického, Alexandra Rodčenka a dalších, kteří uvěřili v možnosti vzniku rovné společnosti v rámci revolučních nadějí. Dokumentuje například novou formu hromadného vizuálního nátlaku bolševiků na širokou základnu obyvatelstva za pomoci pojízdných agitačních vlaků s tzv. živými obrazy, kdy lidé byli masírováni rozmanitou nátlakovou propagací různých řečníků o vytvoření proletářské tváře nového hrdinského člověka. Výstava také zkoumá účast Ruska v roce 1937 na mezinárodní expozici Internationale des Arts et Techniques v Paříži, která světu přinesla přímo díla a svědectví o tehdejší umělecké náladě v Rusku včetně monumentálních maleb Alexandra Denejky, které byly hned po jejím ukončení zničeny. Výstava je též doplněna materiály svědčícími o masakrech milionů lidí během despotické vlády J. V. Stalina, včetně svědectví o popravách jak Leninových, tak i Stalinových nejbližších spolupracovníků. Kurátorkou výstavy je Natalia Sidlina, která na ní spolupracovala s Matthewem Galem a Dinou Akhmadeevou.

Repro nahoře: El Lissickij (1890–1941), Beat the Whites with the Red Wedge, 1920 (printed in 1966), print on paper, 69,3 X 48,2 cm. Purchased 2016. The David King Collection at Tate

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.