V. ročník Textile Art of Today

Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie vyhlasuje V. ročník medzinárodného umeleckého projektu Textile Art of Today 2018.

Textile Art of Today je medzinárodná prehliadka súčasnej profesionálnej textilnej umeleckej, tvorby a jej najnovších trendov. Zahŕňa aj kategóriu prác študentov umeleckých škôl. Na výstave budú zastúpené diela, ktoré prekračujú hranice klasického textilu a sú novátorské. Očakávame prácu s modernými technológiami, napríklad prepojenie mobilných aplikácií a umeleckého diela. Ale tiež diela, ktoré pracujú s vôňami, svetlom, tieňom, kinetikou a aj diela, ktoré reagujú na aktuálne témy globálneho sveta. Samozrejme svoje miesto tu má aj klasická textilná tapiséria. Na výstave uvítame textilné inštalácie, objekty, videá, diela, ktoré sa približujú k sochárskej, ale aj šperkárskej tvorbe…

Piaty ročník Textile Art of Today, bude mať slávnostnú vernisáž 7. 9. 2018 v Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (SK). V tento deň bude medzinárodná porota udelovať ceny za najlepšie diela. Po ukončení výstavy 25. 11. 2018 v Bratislave výstava bude postupne reinštalovaná: v Tatranskej galérii v Poprade (SK), v Galérii Slováckeho múzea v Uherském Hradišti (CZ), v Galérii Pesti Vigadó Gallery Budapest (HU) a na záver v Historickom múzeu v Bielsko Bialej (PL)

Diela s vyplnenou prihláškou posielajte online na adresu textileartoftoday@gmail.com, do 16. 4. 2018. Následne kurátorská komisia vyberie diela na výstavu. Všetky dôležité informácie nájdete v štatúte Textile Art of Today 2018 na našich webových stránkach a FB.

Andrej Augustín, riaditeľ Textile Art of Today.

http://textileartoftoday.com/en/, https://www.facebook.com/textileartoftoday/

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
1    
  
  
    

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.