Rezidenční pobyt v Sura Medura (Srí Lanka) – výzva v r. 2018

Institut umění – Divadelní ústav (IDU), ve spolupráci s organizacemi Čtyři dny a UZ Arts, vypisuje výběrové řízení na šestitýdenní tvůrčí pobyt v oblasti performing arts nebo vizuálního umění v rezidenčním centru Sura Medura (Srí Lanka) v období 28. října až 10. prosince 2018.

Rezidenční pobyt je založen na kreativní spolupráci mezi umělci z Evropy a Srí Lanky. Cílem rezidence je vytvoření společného uměleckého díla zahrnující všechny umělecké formy a jeho následného uvedení na Festival of Human Rights v Colombu ve dnech 8.–10. prosince 2018. Mottem rezidence je „kulturní odlišnost vs. společný ideál lidskosti “ v kontextu lidských práv tak, jak jsou popsána ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Více informací o rezidenčním centru najdete na http://www.suramedura.com, nebo https://www.facebook.com/suramedura. Rezidence je poskytnuta skotskou mezinárodní uměleckou společností UZ Arts http://uzarts.com/residencies.

Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti performing arts nebo vizuální tvorby, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny.

Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt, dvě jídla denně (snídaně a večeře) a příspěvek na rezidenci ve výši 2 000 eur na pokrytí nákladů na materiál a případné další náklady. Rezidence zahrnuje mentorství a lokální podporu před a během rezidence. Každý umělec má vlastní ubytování a studio. Součástí rezidence je zachycení pobytu formou deníkových zápisků v anglickém jazyce.

Termín uzávěrky je 9. 5. 2018.

Více na http://rezidence.idu.cz/2018/sura-medura/

 Zdroj: www.culturenet.cz
Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
2    
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.