„Respektive Peter Weibel“

Karlsruhe, ZKM / Center for Art and Media, 28. 9. 2019 – 8. 3. 2020

Text Blanka Jiráčková

K 75. narozeninám Petera Weibla pořádá od ZKM / Center for Art and Media v Karlsruhe retrospektivu pod názvem „respektive Peter Weibel“ („respektovaný Peter Weibel“) tohoto významného představitele tvorby na bázi nových médií. Mezinárodně uznávaný rakouský umělec, teoretik a kurátor se narodil v Oděse na Ukrajině 5. 3. 1944, dnes žije v Německu a je ředitelem pořádající instituce, ale během své úspěšné profesionální kariéry byl například profesorem ve Vídni, New Yorku, stál v čele řady významných institucí v Německu (např. založil Institut für Neue Medien ve Frankfurtu nad Mohanem) a Rakousku (Ars electronica v Linci).

V mládí prošel studiemi různorodých oborů – v Paříži se věnoval francouzskému jazyku, ale zároveň kinematografii, v roce 1964 se vrátil do Rakouska, aby ve Vídni studoval medicínu, avšak záhy začal studovat matematiku, kdy se zaměřil především na logiku. V polovině 60. let začínal svoji uměleckou tvorbu psaním vizuální poezie a přes problematiku semiotiky a lingvistických reflexí, zkoumáním jejich struktur a znaků se propracoval k performancím a studiu mediálního jazyka, odkud byl už jen krůček k práci s novými médii – s filmem, videem, televizí a vůbec s širším eletronickým prostředím, kdy ho fascinoval třeba záznam i zvuku na pásce, potencionalita hromadného šíření pomocí těchto elektronických médií.

Vídeňská umělecká atmosféra po polovině 60. let byla nabita akcemi vídeňského akcionismu, jichž se spoluúčastnil, dále možnostmi nových pohledů na technologické podmínky filmové – obrazové prezentace. Postkonceptuální tendence ho vedly k prověřování strukturálních metod využitím mnohých materiálů a forem včetně sochařství či instalace. Věnoval se však i hudbě a s neustálým vývojem počítačů a elektroniky se zaměřil na inovativní zpracování videí, zabývá se vztahem médií a stavem reality, ovlivňováním obecných estetických preferencí, ohromnou mocí interaktivních schopností elektronického světa a jejich využítím pro vizuální umění.

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
     
  
  
    

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.