Related by sister languages – Estonian-Hungarian Contemporary art

Výstava věnující se současnému maďarskému a estonskému umění je založena na jazykových vztazích obou těchto zemí, které v Evropě patří k ugrofinské větvi národů mluvících jazyky, které nejsou příbuzné indoevropským jazykům, na hledání “genetických” vztahů od sebe na tisíce kilometrů vzdálených zemí a položením si otázky, zda oba státy mohou nalézt v podobách dnešního umění určité vzájemné paralely mezi motivy a náměty vznikajících artefaktů. Probíhá pod názvem Related by sister languages – Estonian-Hungarian Contemporary art exhibition v Ludwig Múzeum v Budapešti od 28. září 2018 do 6. ledna 2019. U příležitosti oslav 100. výročí Estonské republiky expozice hledá možné průsečíky mezi severskými, baltskými a středoevropskými dějinami, kdy se tyto národy dnes nacházejí uvnitř Evropské unie, ale kdy je také často diskutována otázka identity a národních hodnot. Výstavy se zúčastňuje 8 estonských a 5 maďarských umělců: Ákos Birkás, Dénes Farkas, Johnson and Johnson, Flo Kasearu, Marko Mäetamm, Marge Monko, Tanja Muravskaja, Hajnal Németh, Ilona Németh, Kristina Norman, Kaido Ole, Péter Puklus, Société réaliste, Tehnika Schweiz. Například Kaido Ole ve své monumentální instalaci si pokládá otázku, zda Estonsko prožívá své historické začátky a konce a jestli může mít historie vůbec začátek a konec či se mění pouze hranice a formy? Za účelem mocenských vztahů se mění neustále hranice, národy se stěhují, obyvatelstvo emigruje, dochází k etnickým změnám, válkám… Ilona Németh a Tanja Muravskaja poukazují na důsledky osudu uprchlíků, bezdomovců a vůbec různých menšin. Všichni autoři se věnují politickým problémům v souvislosti s teroristickými útoky, změnou klimatu, válkou na Středním východě, sociálními otázkami o postavení žen a mužů, znečištění životního prostředí, zkrátka aktuální problematikou současného života, komzumerismu, všeobecného chaosu či reklamního průmyslu.

Repro nahoře Flo Kasearu, (De)fence, 2014. Courtesy of the artist and Temnikova & Kasela gallery

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.