Purity and Decadence

Londýn, Brick Lane, Gallery S O, 9. 5. – 27. 5. 2018

Galerie S O, která již několik let vystavuje ve švýcarském Solothurnu a v Londýně špičkové osobnosti světového šperku, představuje v rámci London Craft Week výstavu českého šperku, autorů spojených s pražskou Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, povětšinou absolventů ateliéru K.O.V. pod vedením Evy Eisler. Živá a autentická atmosféra populární Brick Lane ve východním Londýně svébytným způsobem přibarvuje zážitek z výstavy v klinicky čistých, bílých výstavních prostorech galerie.
Název výstavy Purity and Decadence (Čistota a dekadence) příhodně vystihuje dva póly, kolem kterých se výstava odvíjí – geometrické tvarosloví, materiálová čistota i čistota provedení na jedné straně a dekadence – zejména přikloníme-li se k výkladu slova ve smyslu luxusu, požitkářství, uvolnění a potlačování či ‚úpadku‘ tradičních norem na straně druhé. Šperky Evy Eisler, jimž je věnovaná po právu centrální část výstavy, není snad třeba domácím i zahraničním znalcům představovat; pozoruhodné je, nakolik se vizuální podoba prací jejích studentů liší od prací vedoucí ateliéru. Je to důkazem její osvícené práce jako pedagožky, při které vede studenty jijich vlastní cestou, podněcuje je především ke kreativitě a originalitě výrazu, dokonalému řemeslnému zpracování i konceptuálnímu cítění.
Vedle Evy Eisler vystavují v Galerii S O Nastassia Aleinikava, Markéta Kratochvílová, Zorya a studenti (Jakub Křelina, Kateřina Michálková, Zuzana Špiláková, Ondřej Stára, Veronika Muráriková, Filip Bartoň) a absolventi K.O.V. (Alžběta Dvořáková, Eva Růžičková, Karla Olšáková, Adéla Fejtková, Magdalena Vojteková, Klára Chrudinová a Kateřina Jirsová). Organizátorem expozice je České centrum v Londýně a Galerie S O.

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O Irena Goldscheider

Irena Goldscheider (1950, Praha) studovala v letech 1968-73 na FF UK obory dějiny umění a estetika. Pracovala v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (1973-81) jako kurátorka v oboru skla a současného umění. Od roku 1981 žije ve Velké Británii, kde pracovala v letech 1981-89 jako asistentka v Dan Klein Gallery v Londýně a kurátorka Dan Klein Glass Collection. Je nezávislou kurátorkou výstav ve spolupráci s Britským muzeem, Britskou radou, Victoria & Albert Museum, Českým centrem v Londýně, Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. Spoluzakládala a byla redaktorkou časopisu Grapheion, byla dlouholetou přispěvatelkou časopisu Ateliér.