Principie Jakuba Ročka

Trnavská Galéria Jána Koniarka představuje projekt Principie českého umělce Jakuba Ročka (1989), který absolvoval ateliér Kresby a grafiky u Svätopluka Mikyty na FaVU VUT v Brně a v posledních letech představil své virtuální experimenty nejen na Slovensku, ale také v Německu nebo Polsku. Základem jeho současné práce je především využití instalací, digitálního videa, 3D animace či filmu, k nimž se postupně přiklonil od počátečního užívání kresby a grafiky, a pomocí nichž konstruuje a následně podrobuje analýze i kritice vědecký model světa. K  vybudování nového životního prostoru pro lidstvo často využívá právě různé exaktní principy nebo teorie, zajímá ho virtuální realita a její masivní pronikání do skutečného života, který může výrazně ovlivňovat. Středem jeho průzkumů se stává paralelně objektivita, pracuje se základními veličinami užívanými při vědeckém poznávání světa – s prostorem, časem, hmotou, s nimiž rád manipuluje v rámci kybernetického prostoru, aby s jeho pomocí stvořil vizi budoucnosti, skrze niž může vykreslit zcela jinou realitu. Výstavní projekt Principie tvoří narativní celek, v němž se prolíná vědecký jazyk s jazykem umělecko-poetickým. Jeho název odkazuje ke spisu Isaaca Newtona zahrnujícího mimo různé matematicko-fyzikální teorie také teorii gravitace a skládá se ze souboru několika videí, 3D animací, kreseb i prostorových animací. Umělec tu srovnává principy klasické mechaniky a tvz. post-mechaniky a odkazuje rovněž na pojem simulakrum, jenž se poprvé objevil v kontextu poststrukturalismu. Zabývá se možností užívání virtuální kopie schopné nahrazovat v realitě neexistující originál nebo napodobeninu, která může být reálnější než sama skutečnost a opírá se paralelně o matematicky vyjádřitelné hodnoty. Mapuje jak je fyzická přítomnost nahrazována přítomností virtuální a díky 3D technologiím převádí aktuální vědecké poznatky do virtuálního prostředí. Jako v řadě svých prací také v rámci této umělec spekuluje o možnostech a hranicích života v prostoru virtuální animace. Na stávající projekt, který probíhá od 7. 12. 2017 do 28. 1. 2018 naváže v průběhu ledna pokračování nazvané Principia 2.0 v Nitrianskej galérii, přičemž k výstavě vznikne i autorská kniha.

Úvodní fotografie: Jakub Roček: Detail videoprojekce, projekt Principie v Galérii Jána Koniarka v Trnavě. 2017-18

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
16    
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.