Premia Bohemica 2018

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury České republiky vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica. Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury.

Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů (za podpory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji nyní uděluje Moravská zemská knihovna.

O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Rothová (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeierová (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008) či Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011). V prvním obnoveném ročníku cenu získal německý bohemista, vysokoškolský pedagog, literární vědec a překladatel Urs Heftrich.

Obnovením udílení ceny Premia Bohemica vyjadřuje Ministerstvo kultury úctu k práci zahraničních bohemistů, kteří pomáhají šířit prostřednictvím české literatury povědomí o české kultuře a společnosti, a tak upevňují pozici České republiky ve světě.

Nominace, spolu se zdůvodněním návrhu, je možné zasílat do 1. května 2018 na adresy premiabohemica@mzk.cz nebo Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Více informací naleznete:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Premia_Bohemica
http://www.ucl.cas.cz/ceny/?c=33

 

Kontakt: Tomáš Kubíček, ředitel MZK, E tomas.kubicek@mzk.cz

 Zdroj: www.mkcr.cz
Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.