Paralelní avantgarda/Parallel Avant-garde

Výstava věnovaná maďarské avantgardě, konkrétně její dosud nepříliš prozkoumané neoavantgardní odnoži působící paralelně v letech 1968-1980 v Pécsi, se od 14. 4. do 25. 6. koná v budapešťském Ludwig Museum. Své tvůrčí síly po odštěpení od budapešťského centra spojili Ferenc Ficzek (1947-1987), Károly Halász (1946-2016), Károly Kismányoky (*1943), Sándor Pinczehelyi (*1946) a Kálmán Szíjártó (*1946). V první fázi (1968-70) jim šlo o určité znovuoživení neokonstruktivismu a zároveň o vědomé následování koncepční linie načrtnuté Bauhausem, sem spadají především experimenty s materiálem, formou, barvou, žánry i technikami a záměrné prolamování hranic. Od 70. let se skupina začala ostřeji vymezovat, tvorba jejích členovů souzněla s myšlenkami konceptuálního umění a jako jedni z prvních ve střední a východní Evropě se začali věnovat land artu (v letech 1970-71 realizovali víc než 30 pozemních akcí, které fotograficky dokumentovali a doplňovali poznámkami, mezi nimi zejména Kismányoky a Szíjártó), i intervencím do městského prostředí. Sándor Pinczehelyi se soustředil na politické symboly (Hvězda, 1972, Kladivo a srp, 1974), Károly Halász je autorem fotografických akcí i performancí, k nimž používal vykuchané televizory (Soukromé vysílání, 1970-71, Pseudo Video, 1975). Ficzek experimentoval s fotografií a na přelomu 70. a 80. let také s animací (Kostka, 1980). Vyjma chronologicky seřazených vybraných děl nabízí expozice také výběr z archivních materiálů, původní výstavní katalogy nebo ukázky korespondence jednotlivých umělců přibližující myšlení i metody spolupráce v rámci jejich sdílené dílny.

KB

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
8    
  
  
    

O kb

Kateřina Balarinová (1979) vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Vedle výkonu právnického povolání působila také jako externí redaktorka časopisu Ateliér a moderátorka v Českém rozhlasu.