Online přednáška k výstavě Mikuláš Medek: Nahý v trní s historičkou umění Jitkou Šosovou

Online přednáška k výstavě Mikuláš Medek: Nahý v trní s historičkou umění Jitkou Šosovou proběhne 12. 11. 2020 v 18.00.
Přednáška proběhne na facebookovém profilu Národní galerie Praha a zaměří se zejména na rané práce Mikuláše Medka a srovná je s tvorbou soudobých umělců i autorů ze starších historických epoch. Navzdory rozšířené představě, že umělci byli po roce 1948 železnou oponou zcela odříznutí od informací o mezinárodním dění, v Československu existovalo povědomí o surrealismu, existencialismu a nové figuraci. V konfrontaci Medkova díla a dalšími, zahraničními, realizacemi společně odhalíme obecnější tendence Medkovy práce, stejně jako osobité rysy jeho práce.
Zdarma / cca 60 min / bez rezervace
Titulní obrázek: 14 zastavení křížové cesty, zastavení jedenácté Kristus se ukřižován, 1971, Senetářov, kostel sv. Josefa
Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.