Nadační fond Magdaleny Kožené otevírá nový stipendijní program

Nadační fond Magdaleny Kožené otevírá nový stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání určeného nadaným žákům a jejich pedagogům základních uměleckých škol. Cílem projektu je podpořit vyhledávání a rozvoj mladých talentů a inspirovat pedagogy, kteří se jejich vedení věnují. Do role mentorů vstupuje devět předních osobností umělecké scény, kteří se budou se studenty a jejich pedagogy během školního roku 2018/2019 pravidelně setkávat.

Klasická hudba
dirigent Tomáš Netopil
operní pěvkyně Kateřina Kněžíková
klavírista Ivo Kahánek

Autorská tvorba
klavíristka Beata Hlavenková
zpěvačka Lenka Nová
violoncellistka Terezie Kovalová

Výtvarný obor
Maxim Velčovský
Petr Nikl
Milan Cais.

Program MenART
Nabízí dvojici student ZUŠ – pedagog ZUŠ roční stipendium v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi. Propojuje uměleckou praxi a vzdělávání, inspiruje k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých pro další tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují o podporu jejich talentů. Podporuje základní umělecké školy jako ideální otevřené prostředí pro zachycení a výchovu talentů.

Uzávěrka pro nominaci žáků je 31. 3. 2018.

Podmínky účasti a přihlášky naleznete na www.menart.cz.

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
2    
  
  
    

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.