Michael Bielicky: Perpetum mobile

Karlsruhe, ZKM / Center for Art and Media, 13. 10. 2019 – 8. 3. 2020

Text Blanka Jiráčková

ZKM věnuje výstavou Perpetum mobile první celkový pohled na dílo Michaela Bielického, jenž před téměř čtyřiceti lety propadl tehdy nově vznikajícímu médiu založenému na fotografickém obraze, videu, síťovém propojení světa pomocí rozvýjejících se technologií digitálního a telekomunikačního prostoru.

Michael Bielicky,
Michael Bielicky a Nam June Paik, 1986, černobílá fotografie, © Mali Ranzer

Michael Bielicky (1954) pochází z Česka, narodil se v Praze, ale neutěšené společenskopolitické podmínky jeho rodinu dovedly v roce 1969 k emigraci do Německa, kde od roku 1984 studoval na düsseldorfské Akademii a to nejprve fotografii u Bernda Bechera, od něhož po ročním studiu přešel k průkopníkovi nových médií Nam June Paikovi a jemuž po ukončení absolutoria byl výtečným asistentem.

Michael Bielicky, Menora/Inventur, 1987, videoskulptura, © Luc Laurent Bernard

Právě energie inovativní tvořivosti Nam June Paika a jeho propojení s hnutím Fluxu hluboce ovlivnila tvorbu Michaela Bielického, pro něhož je podstatný neustálý dialog s digitálními daty, aktivní přístup a jeho reakce na permanentní technologický vývoj, pomocí jehož objevů a možností vytváří práce, které odrážejí umělcovo uvažování dotýkající se také židovské mystiky a historie, fascinace magickými praktikami kabalistů a neomezenými možnostmi matematického uvažování. Tyto úvahy jsou základnou pro Bielického artefakty, které proplouvají mezi realitou a virtuálním světem, berou na sebe sociální, filozofické i politické důsledky, neboť kriticky zkoumá nové technologie prostřednictvím jejich materiální a nemateriální povahy, prověřuje jejich vliv na naše životy, vnímání i každodenní skutky. V polovině 90. let začal také experimentovat například s technologií GPS. Od roku 2005 autor spolupracuje na svých dílech s Kamilou B. Richter.

Michael Bielicky, The Name, 1990, Videoskulptur, © Michael Bielicky

V roce 1991 byl Michael Bielicky povolán do Prahy a požádán, aby na AVU založil Školu nových médií, kterou vedl až do roku 2007. Dodnes pedagogicky působí na Staatliche Hochschule für Gestaltung právě v Karlsruhe, kdy významně spolupracuje s pořádající institucí jeho současné přehlídky. Ve sbírce ZKM jsou zastoupeny práce Michaela Bielického, například jeho jedna z prvních videoskulptur Menora z roku 1987 patří k základním sbírkovým kamenům tohoto specifického uměleckého centra. Pro všechny zájemce nových médií je návštěva ZKM v Karlsruhe v podstatě nezbytnou poutní cestou.

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.