3 Nadcházející události

Seřadit podle

Vo finále Ceny Oskára Čepana 2019 sa stretlo päť výrazných tvorivých individualít s rôznorodými prístupmi k reflexii života a bytia. Niektorí z nich sa už aj po formálnej stránke definujú skôr globálnejšie zameranými témami, kým iní smerujú k introspekcii. Oba prístupy vo výsledku splývajú – to, čo možno v danom kontexte vnímať z globálneho hľadiska je zároveň hlboko intímnym a čo je zvnútornené je projekciou univerzálnych problematík. A naopak. Nominovaní: Jan Durina, Dávid Koronczi, Milan Mazúr, Erik Sikora, Gabriela Zigová.

Výstavný projekt so zameraním na maliarstvo a sochárstvo Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 – 1938 prezentuje umeleckú produkciu krátkej periódy dvadsiatich rokov, kedy bolo územie Podkarpatskej Rusi súčasťou nového štátneho útvaru Čechov a Slovákov. Výstave predchádza vedecko-výskumná a bádateľská práca, ktorá sa zameriava na dejiny medzivojnového obdobia v konfrontácii s košickou a európskou modernou.

1 Galerie

Seřadit podle