5 Nadcházející události

Seřadit podle

Ilustrátorka a včelárka Simona Čechová začala svoju cestu k ilustrácii už na základnej škole, kde sa na svoje obrazy podpisovala – Simona Čechová ilustrátorka.

Na súčasnej výstave Roberta Hromca v Danubiane sú hlavnými interpretáciami motívy, ktoré súvisia s Časovou kapsulou a Padajúcou kométou. Je prirodzené, že aj jej názov Padajúca kométa vyplýva z aktuálnych diel umelca. V nich sa do popredia dostávajú Hromcove individuálne umelecké vyjadrenia zaznamenávajúce chaos verzus kozmos.

Prvá rozsiahla výstava trenčianskeho rodáka Pastu Onera (1979) na Slovensku prináša vyhranený, vnútorne previazaný súbor takmer šesťdesiatich obrazov a priestorových objektov z posledných dvoch rokov.

Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950 v Bratislave) predstaví jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Ako uvádza už názov výstavy, nejde o retrospektívu – predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade. Ide o sprístupnenie výberu z autorkiných ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach s jej aktuálne rozpracovanými dielami, prípadne aj s takými prácami, ktoré Anna Daučíková bude ešte len utvárať, prepracúvať, či dokončovať počas trvania výstavy.

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie spustila SNG digitálny projekt / výstavu s názvom Čas-opis 1989, ktorý ukážuje menej známu podobu Novembra ’89. Na webovej stránke www.1989.sng.sk môžu jej návštevníci sledovať vývoj revolúcie deň po dni.

3 Galerie

Seřadit podle