Lidová moudrost Graysona Perryho

Poněkud naivní styl kresby, barevnost, humor i přesně mířené šípy tažené ze sociálně kritického toulce. Odvaha a houževnatost v prolamování sexuálních i jiných tabu a určitá provokativnost spojená s neskrývanou zálibou v převlékání se do ženských šatů, které by svou nekonvenčností mohly soutěžit s legendárními kreacemi zpěvačky Björk. Řeč je ve zkratce o britském umělci Graysonovi Perrym, jehož výstava Folk Wisdom probíhá od 13. 4. do 2. 9. v helsinské galerii Kiasma – Finnish National Gallery.

Grayson Perry, 2017
Photography © Thierry Bal

O Perrym se dá říct, že v kontrastu s určitou rozpustilostí svého díla patří na výtvarné scéně mezi klasiky. O tom svědčí jak Turner Prize, která mu byla udělena v roce 2003, tak i skutečnost, že o pět let později byl deníkem The Daily Telegraph zařazen mezi stovku nevlivnějších osobností britské kulturní scény. Na ní je bez nadsázky jako doma, protože krom své výtvarné činnosti je také autorem několika dokumentů, dvou autobiografií, publikoval i své skicáky a v roce 2013 se zařadil mezi autory přednášek slavné rozhlasové série BBC nazvané Reith Lectures.

Grayson Perry
The Vanity of Small Differences, 2012
six tapestries
Photo: Finnish National Gallery / Pirje Mykkänen

Grayson Perry v 80. letech vystudoval umění na portshmouthské polytechnice. Od počátku se zajímá o určité pnutí, které v akademické rovině existuje mezi řemeslem a uměním. V Perryho díle se tato fascinace projevuje volbou médií – keramiky a tapisérie. Skutečnost, že ty jsou vnímány spíš jako neškodně dekorativní, umělec opakovaně zpochybňuje, když povrch svých klasicky tvarovaných nádob zdobí motivy na téma konzumu nebo BDSM sexu. Nařčení ze snahy prvoplánově šokovat Perry odmítá jako zjednodušující s tím, že doslova tvrdí, že témata jako sex, válka a gender jsou jeho součástí, fascinují jej a on cítí, že k nim má co říct. A to mu věřit lze. Vedle klasických trablů člověka dospívajícího v rozvrácené rodině totiž brzy pochopil, že jeho sexuální touhy se vymykají většinovým normám, svůj transvestitismus si ovšem velmi záhy přiznal a i přesto, že ne všichni jeho blízcí tuto skutečnost přijímali s pochopením, vpustil postupně do svého života naplno své ženské alter ego a pojmenoval je Claire. Tato žena, Perrym popisovaná jako čtyřicátnice obývající typizovaný domek na předměstí nebo také letecká modelářka, se často v různých podobách objevuje v umělcových dílech, obdobně jako další důležitá postava – medvídek Alan Measles. Oba používá jako prostředníky ke zpochybnění stereotypů a předsudků ovládajících většinové představy o maskulinitě a identitě obecně. Krom naznačených témat se v díle Graysona Perryho pravidelně objevují otázky spojené se společenským statusem, sexualitou a náboženstvím. Zájem o aktuální dění na helsinské výstavě dokládá třeba dvojice váz nazvaná Matching Pair, kdy jednu z nich zdobí výjevy inspirované rozhovory, jež umělec vedl s příznivci, a druhou s odpůrci Brexitu.

Grayson Perry
Matching Pair, 2017
glazed ceramic
© Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro, London / Venice

Grayson Perry as Claire, 2016
© Richard Ansett

Mezi zhruba padesátkou děl soustředěných ve Finnish National Gallery převládají keramické nádoby a tapisérie (včetně šestidílné série The Vanity of Small Differences z roku 2012, v níž prostřednictvím detailů jakými jsou oblečení, nábytek, jídlo nebo knihy pečlivě zkoumá britský vkus a jeho závislost na příslušnosti ke společenské vrstvě). Krom nich jsou zastoupeny i železné a bronzové sošky, ale také Perrymu na míru zhotovená motorka (Kenilworth AM1, 2010), z jejíhož designu a barevného ladění by se klasickému představiteli motorkářské subkultury velmi pravděpodobně podlomila kolena, a dále několik kostýmů jak vlastní produkce, tak přímo pro něj zhotovených některým z mladých návrhářů v rámci každoročního workshopu pořádaného londýnskou univerzitou Central Saint Martin´s. Grayson Perry jako autor z tohoto výběru vychází jako neúnavný prolamovač tabu a bryskní i vtipný komentátor zaběhnutých společenských mechanizmů. Je soustředěným pozorovatelem a s gustem si bere na  mušku vzorce, které, často coby nevědomé, vytvářejí tlak na jednotlivce i společnost jako celek.

Grayson Perry
Our Mother, 2009
cast iron, oil paint, string, cloth
Photo
Finnish National Gallery / Pirje Mykkänen

 

Úvodní obrázek: Grayson Perry, Comfort Blanket, 2014.Tapestry. Courtesy of the artist, Paragon / Contemporary Editions Ltd and Victoria Miro, London / Venice

 

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
14    
  
  
    

O kb

Kateřina Balarinová (1979) vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Vedle výkonu právnického povolání působila také jako externí redaktorka časopisu Ateliér a moderátorka v Českém rozhlasu.