John Cage Award získal Petr Kotík

Newyorská Foundation for Contemporary Arts (FCA) udělila dne 27. 1. 2022 prestižní ocenění John Cage Award

Petr Kotík. Photo Matt Carr

skladateli, dirigentovi a flétnistovi Petru Kotíkovi. Cena je udělována pouze jednou za dva roky a to vybranému umělci z disciplín – skladatel, hudebník či performance art a divadlo, tanec, poezie, výtvarné umění. FCA (https://www.foundationforcontemporaryarts.org/recipients/ ) založil v roce 1963 právě John Cage a malíř Jasper Johns s podporou dalších především výtvarných umělců jako: Robert Rauschenberg, Willem de Kooning, Marcel Duchamp, Alex Katz, Ellsworth Kelly, Roy Lichtenstein, Barnett Newman, Claes Oldenburg, James Rosenquist, Frank Stella a Andy Warhol jako podporu pro inovativní umělecké počiny. FCA také uděluje stipendijní granty pro podporu a prezentace dalších experimentálních záměrů rozličných disciplín.

Petr Kotík (27. 1. 1942) se narodil v Praze, kde studoval konzervatoř, poté pokračoval studiem flétny i ve Vídni. Již od počátků jeho hudební dráhy se orientoval na novou hudbu a sám jako skladatel prováděl vlastní výzkumy s elektronickou hudbou. V roce 1969 odešel do USA. Založil ansámbly Musica viva Pragensis (1961–64), QUaX Ensemble (1966–69) a Ostravská banda (od roku 2005 dosud), v New Yorku S.E.M. Ensemble (od roku 1970 dosud), který byl roku 1992 rozšířen koncertem v Carnegie Hall na The Orchestra of the S.E.M. Ensemble. SEM je nejstarším americkým souborem nové hudby. Roku 2000 založil Petr Kotík Ostravské centrum nové hudby, které pořádá festivaly Ostravské dny (od roku 2001) a NODO /Dny nové opery Ostrava (od roku 2012). Mezi nejznámější Kotíkovy kompozice patří Hudba pro 3 in memoriam Jana Rychlíka (1964), šestihodinová Many Many Women na text Gertrudy Stein (1975–78), čtyřhodinová Explorations in the Geometry of Thinking na text R. Buckminstera Fullera (1958-80), symfonické skladby Music in Two Movements (1997–2003),Variace pro 3 orchestry (2003–2005), dvě smyčcová kvarteta (2009, 2011) a opera Master-Pieces na libreto Gertrudy Stein (2014–18). Kotík žije a pracuje v New Yorku a Ostravě, kde působí jako umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby. Na jeho dramaturgickou práci lze nahlížet jako na úsilí odstranit jakékoliv náznaky ideologie, kterou Kotík srovnává s konceptem estetiky.

„Před mnoha lety jsem skončil s vysvětlováním své práce. Už dávno jsem definitivně přestal racionálně charakterizovat svou tvorbu nebo objasňovat dramaturgii koncertů, které pořádám. Když začnu pracovat na projektu, ať je to nová kompozice nebo program koncertu, uplyne někdy delší doba, než se rozhodnu, jak na to. Když se ale opravdu k rozhodnutí dopracuji, neváhám. Nic už neměním a nikdy nic neruším, i když se občas setkám s námitkami, že moje záměry jsou nereálné. Má umělecká dráha vedla od hry na nástroj, tedy od interpretace ke kompozici. A organizovat koncerty, to pro mě vždy bylo součástí skladatelské tvorby. Podívám-li se zpět, uvědomuji si, jakou výhodu pro mě jako skladatele byla skutečnost, že jsem se nejdříve stal hráčem na nástroj, a to velmi uznávaným hráčem. Dalo mi to jistou sebedůvěru a umožnilo mi to neohlížet se na problémy, se kterými se stejně jako já potýkají všichni, kdo tvoří dílo nezávislé a odlišné od všeobecně akceptovaných norem. Samozřejmě, nelze tvořit osamoceně. Kde bych byl bez všech osobností, se kterými jsem spolupracoval od mých počátků v Praze a později ve Spojených státech. Tyto spolupráce a kooperace pro mě znamenaly stěžejní podporu a naznačovaly perspektivu, jak pokračovat – jít si za svým, neohlížet se nalevo ani napravo a nestarat se o problémy, které by mohly vzniknout. Tato neustálá inspirace dala volný průchod mé povaze: soustředit se na hudbu a pouze na hudbu a vynesla na povrch mj. zakořeněný odpor vědomě se někomu zalíbit. Cítím se velmi poctěn cenou Johna Cage od Foundation for Contemporary Arts / Nadace pro současná umění.“ Petr Kotík, 19. 12. 2021

Ostravské centrum nové hudby organizuje dva koncerty, pro které tvoří nové skladby kolegové a přátelé Petra Kotíka, evropští a američtí skladatelé. Koncerty se uskuteční letos 26. dubna v Ostravě (PLATO) a 28. dubna v Praze (DOX).

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.