Institut tvůrčí fotografie FPF SU na Evropském měsíci fotografie v Lucembursku

Reprezentativní výběr toho nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské a diplomové práce v minulé dekádě působení Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, nabízí výstava probíhající v Université du Luxembourg od 17. 5. do 16. 7. 2017, jež byla zařazená do programu 6. ročníku Evropského měsíce fotografie v Lucembursku. Instalace více než stovky exponátů od 21 autorů představuje společně s nejnovějšími pracemi díla absolventů, kteří se na mezinárodní kulturní scénu opakovaně vracejí. Namátkou alespoň několik jmen: Dita Pepe, Jan Brykczyński, Tereza Vlčková, Anna Grzelewska, Lenka Bláhová, Arkadiusz Gola, Krzysztof Goluch, Oldřich Malachta, Jan Langer nebo Tomasz Tyndyk. Průřez doplňují ozvučené projekce. Bilance vyznívá spíše jako přehlídka aktuálních trendů mladé středoevropské tvorby než jako ohlédnutí jedné školy. Tomu také odpovídá název TENDER – Young Czech, Slovak and Polish Photography s podtitulem Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava. Důležitý je rovněž katalog Evropského měsíce fotografie v Lucembursku, v němž se podařilo z ITF umístit 11 reprodukcí na 8 stranách. Na vernisáži promluvili Paul di Felice, ředitel European Photography Month, Luxembourg, Petr Kubernát, velvyslanec České republiky v Lucembursku, Iva Mrázková, honorární konzulka ČR v Lucembursku a profesor Vladimír Birgus, vedoucí Institutu tvůrčí fotografie a kurátor přehlídky ITF. Spolukurátory byli Krystyna Dul a Josef Moucha. Výstava je umístěna ve třech podlažích Université du Luxembourg.

JM

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.