Ilona Németh: Eastern Sugar

Slovenská národní galerie vydala ve spolupráci s vydavatelstvím Sternberg Press publikaci Ilony Németh Eastern Sugar, která je výstupem širšího vzdělávacího a uměleckého mezinárodního projektu.

Kniha přibližuje prostřednictvím kritických textů, rozhovorů a uměleckých intervencí historii rychlého úpadku cukrovarnického průmyslu na Slovensku a paralelně zkoumá širší sociální a ekonomické infrastruktury transformace ve střední Evropě. Vychází z rozsáhlého výzkumu umělkyně Ilony Németh v oblasti produkce cukru na Slovensku a v našem regionu od jejích počátků v 19. století, kdy se severní cukrová řepa stala konkurentem jižní cukrové třtiny, až po společenské důsledky jejího rychlého poklesu v éře vrcholící globalizace.

Pojmenování Eastern Sugar získal někdejší největší cukrovar v Dunajské Stredě Juhocukor poté, co zahraniční obchodní společnost vstoupila do cukrovarnictví ve střední Evropě v 90. letech 20. století. V první dekádě nového tisíciletí pak získala pořízené investice díky kompenzačnímu mechanismu Evropské unie a své provozy následně natrvalo odstavila.

Kniha zkoumá osud této společnosti jako mikrokosmu mechanismů postkomunistické proměny v celé střední Evropě, od oportunismu finančních spekulantů po rozšiřující se korupci bující v rámci privatizace. Zároveň klade otázku, zda neoliberální politika trhu byla skutečně jedinou životaschopnou únikovou strategií ze státního socialismu. Příspěvky zabývající se sociálním a environmentálním dědictvím karibské ekonomiky cukrových plantáží situují cukrovarnické dějiny východní Evropy do delších časových období šíření monokultur systému založeného na (neo)koloniálním extraktivismu.

Stejně jako zmíněná publikace, tak také výstava Sucre de l’est / Sugar of the East představuje inovativní umělecké přístupy kombinující tradiční formáty umělecké práce s novými postupy artistic research zahrnujícími celou řadu aktuálních uměleckých strategií, jako jsou metody participace, archivní práce, komunitní angažovanosti či edukace. Tyto strategie přitom směřují k multidisciplinárním efektům kombinujícím uměleckou práci se společenským aktivismem a širší komunitní a environmentální odpovědností. Tvůrci projektu v tomto smyslu hledají či rozšiřují prostor pro odpovědné a účastné bytí v umění, s uměním i s ostatními členy komunity, komentuje člen řídícího výboru EASTERN SUGAR Michal Koleček.

Kniha vychází jako součást širšího uměleckého projektu EASTEN SUGAR s cíleným vzdělávacím posláním, který realizuje Slovenská národní galerie ve spolupráci s mezinárodními partnery. Jeho východiskem je výzkum vývoje cukrovarnického průmyslu ve střední Evropě a jeho důsledků, sociálně-politického a environmentálního dopadu. Diskuse probíhá rovněž prostřednictvím kooperativní kurátorské praxe, za vzniku nových děl, díky mezioborovému výzkumu a vzdělávacím programům se zaměřením na zapojení publika. Projekt, který iniciovala slovenská umělkyně Ilona Németh, probíhá od 1. listopadu 2019 do 31. října 2021 a zahrnuje aktivity realizované v 6 zemích Evropy společně s 5 zahraničními partnery. Na jeho počátku stála stejnojmenná výstava probíhající v Kunsthalle Bratislava už v roce 2018.

Titulní foto: Nová publikace Ilony Németh: Eastern Sugar. Foto: Martin Deko, SNG | New Publication Ilona Németh: Eastern Sugar. Photo: Martin Deko, SNG

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.