IIID Award za informační design

Text Tomáš Fassati

Grafická značka IIID AWARD

Vzhledem k tomu, že v České republice převažuje u designu převážně jen zájem o jeho estetiku, veřejnost se v našich médiích téměř nesetká s informacemi o zahraničních akcích zabývajících se komplexními kvalitami užitého umění, k nimž patří funkčnost, ekonomika, etika, ergonomie nebo ekologie. K organizátorům kvalitativně náročných akcí patří třeba International Institute for Information Design, výzkumné a vzdělávací sdružení pedagogů grafického designu. Tento mezinárodní institut pořádá již několik let soutěž, ve které systematicky hodnotí funkčnost (čitelnost a srozumitelnost) v mnoha kategoriích užité grafiky, např. sociální práce, zdravotnictví, finančnictví, orientace v prostoru, veřejná doprava, univerzální design, bezpečnostní informace, produkty a služby, didaktika, ediční činnost, věda a výzkum, témata udržitelnosti nebo koncepty budoucnosti. Svou samostatnou kategorii pak mají studentské práce. Nejlepším produktům informačního designu je udělováno několik zvláštních ocenění a zlaté, stříbrné i bronzové medaile.

Pro zajímavost se podívejme na práci trojice lotyšských autorek (Vineta Kreigerová – informační design, Rata Jumitová – grafický design, Barbara Abeleová – vědecká poradkyně), která získala zvláštní ocenění IIID v posledním ročníku soutěže. Jde o komplexní řešení webových stránek Sieviete un darbs (Žena a práce), které reagují na současnou problematiku vztahu žen k pracovnímu procesu. Web je navržen tak, aby pomáhal zájemkyním posílit jejich znalosti o zaměstnání, podnikání nebo zdanění a povzbuzoval je, aby byly v pracovním životě odvážné a vyvážily mužskou dominanci svébytnými ženskými specifiky.

Webové stránky pracují s deseti různými cílovými skupinami, v nichž se aktuálně ženy

Názorné interaktivní diagramy umožňují uživatelkám webu najít optimální lokaci pro řešení specifických problémů. Foto archiv autora 4x

v pracovních vztazích nacházejí: například matky, reemigrantky, seniorky, uchazečky o zaměstnání, nezaměstnané, důchodkyně a zdravotně postižené. Pokud je žena maminkou, najde zde podstatné informace o výhodách, které má v těhotenství a na mateřské dovolené. Pokud je žena nezaměstnaná nebo reemigrantka a chce se vrátit na lotyšský trh práce, pak v sekci Zaměstnankyně najde důležité informace např. o pracovních smlouvách nebo výpočtu mezd. V sekci Podnikatelka nalezne informace o možnostech zahájení podnikání. Pokud si žena chce přivydělat, má k dispozici informace o autorské tvorbě nebo dodavatelské práci. Na webových stránkách lze také nalézt ukázkové příběhy žen – pro sdílení různých zkušeností a hledání spolupráce.

Na počátku navrhování proběhlo testování prototypu webu s více než sto ženami, které sdílely své nápady na vylepšení. Stránky byly představeny několika ze 13 lotyšských veřejných institucí. Dlouhodobý efekt nastane, pokud se všech 13 uvedených institucí s rozhodovací pravomocí připojí ke spolupráci a další realizaci tohoto projektu. Prototyp webu můžete otestovat zde: https://invis.io/4EKMMQ3F2KD (dostupný pouze v lotyštině). Autorky projektu budou vděčny, když jim zašlete svůj názor (vineta.kreigere@gmail.com).

Při přebírání mezinárodního ocenění International Institute for Information Design se autorky podělily s veřejností o své přesvědčení, které je motivovalo k tvorbě: „Přestože v Lotyšsku uplynulo 127 let, kdy ženy dostaly právo volit a pracovat na stejných pracovních místech jako muži, stále dostávají nižší plat než jejich mužské protějšky. Podepsalo se na tom samozřejmě problematické období sovětské komunistické nadvlády, které nás připravilo o potřebnou zkušenost s demokracií, podobně jako další země Evropy. Velká část starých problémů proto stále nezmizela, a navíc se objevily nové — stárnutí společnosti (ženy se v Lotyšsku, podobně jako jinde dožívají více let, proto v populaci 65+ je dvakrát více žen než mužů); neregistrovaná partnerství; plánování dítěte ke konci reprodukčního věku; rozhodnutí žít bez partnera; partnerství osob stejného pohlaví a také nejnovější problém práce z domova během pandemie Covid-19, kterou je třeba spojit s péčí o rodinu a časem pro sebe. Všechny tyto situace vyžadují finanční svobodu žen, proto je vztah ženy k práci v Lotyšsku dnes důležitější, než jindy nebo jinde.“

Přehled všech prací oceněních IIID AWARD je k nahlédnutí v katalogu soutěže na webu IIID: https://issuu.com/foessleitner/docs/iiidaward-book-2020-issuu/1?ff

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O Tomáš Fassati

Tomáš Fassati (1952) se zabývá ergonomií s důrazem na vizuální komunikaci zejména ve vztahu k architektuře a designu. Studoval teorii vizuální komunikace na pražské FAMU, psychologii a základy společenských věd na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V 80. letech založil a vedl galerii fotografie a grafického designu v Banské Bystrici. V roce 1990 založil a 27 let vedl Muzeum umění a designu v Benešově u Prahy. Zde formoval vedle sbírky volného umění rozsáhlou akvizici designu. Za odborné podpory International Institute for Information design tam fungovala výzkumná a vzdělávací laboratoř vizuální komunikace a ergonomie. Odborná úroveň práce ústavu vedla k Fassatiho pedagogickému působení na Slezské univerzitě Opava, později na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Filosofické fakultě UK, UJEP v Ústí nad Labem a nejnověji na Fakultě architektury ČVUT. Působí v organizačním výboru Mezinárodního bienále grafického designu Brno, České akademii designu (Ceny Czech Grand Design), v systému kvalitativního hodnocení českých vysokých uměleckých škol (RUV) nebo v předsednictvu vědeckých sdružení (Ergonomická společnost, Institut inteligentního designu) a předsednictvu výběrového profesního sdružení Rada galerií ČR. Je autorem i editorem řady odborných publikací včetně periodik a učebních textů. Jeho práce se zaměřují na neformální využití umění pro podporu osobnostního rozvoje člověka a v konceptu „inteligentní design a architektura“ na komplexní podporu vyvážených kvalit užité tvorby, které jsou výsledkem všech devíti typů lidské inteligence.