Hybrid Identities

Bratislavská Galerie HIT představuje projekt Hybrid Identities lotyšské umělkyně Ievy Epnere (1977) pracující v Rize, která se v rámci svých videoprojekcí soustředí na téma sovětské okupace. Autorka absolvovala Lotyšskou akademii umění, ale studovala také v Gentu. Její smyčky dokumentují nejen specifické složení místního obyvatelstva, typické pro pobaltské státy, na jejichž území se do původní populace začleňovali vojáci a námořníci rozmanitých etnik bývalého SSSR, ale jsou především jakýmsi ponorem pod hladinu kolektivní a individuální paměti. Každodenní život vypovídá o určité symbióze a specifických pravidlech, které se odehrávají na pozadí krajiny, jejíž charakter je do velké míry definován až mystickou atmosférou pobřeží a samotného Baltského moře. Psychologické sondy a případové studie současně odráží i určitou ambivalenci historie, jejíž dualitu ilustrují architektonické celky ztrácející svůj původní lesk, smysl i funkci. Výrazně sjednocujícím rámcem příběhů se však stává nekonečný a nevyzpytatelný živel – moře.

Video s názvem Later (2016) propojuje minulost s přítomností v konkrétní postavě bývalého sovětského námořního důstojníka, který stále a s tvrdošíjnou důsledností dodržuje někdejší rituály v opuštěném důstojnickém domě. Jeho postava může být metaforou přítomnosti lidí, kteří se mentálně zasekli v sovětské éře, ale fyzicky žijí v Lotyšsku, kde stále podle neoficiálních údajů zůstává okolo 14 000 demobilizovaných vojáků. Podstatou smyčky Sea of Living Memories (2016) jsou vzpomínky obyvatel pohraničního území, kteří popisují absurdní situace, kdy jejich příbuzní museli žádat o povolení vstoupit do hraniční zóny při každé návštěvě nebo když jako děti lovily z moře „vzácné“ plastové lahve. Minulost a současnost se prolínají také v práci Four Edges of Pyramiden (2015) sledující bývalé těžební město ležící v severním ledovém moři v souostroví Špicberky, původně založené Švédy v roce 1910 a později prodané Sovětskému svazu. Osada, které byla později opuštěna, v současnosti náleží Norsku a je velkou turistickou atrakcí zejména díky přítomnosti ledních medvědů. V mnoha smíšených rodinách lidé mluví jak lotyšsky tak rusky a ruské ponorky a lodě lze ještě v současnosti vidět poblíž lotyšského pobřeží. Jsou nedílnou součástí reality, do níž se stále výrazně prolíná doznívající minulost a je zdrojem hybridní identity lotyšské společnosti. Výstava probíhá od 26. 4. do 31. 5.

 Titulní obrázek: Ieva Epnere: Hybrid Identities. 2018. Pohled do výstavy Galerie HIT Bratislava. Archiv umělkyně.

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
7    
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.