Hercule Florence – Nový Robinson a vynálezce fotografie

Hercule Florence, Manuscript: Photographie ou Impression à la lumière, 22 October 1833,
31 x 21.2 x 0.2 cm.
Collection C. H. Florence – Leila et Silvia Florence
São Paulo, Brazil. Photo credit Jorge Bastos

Monacké Nouveau Musée National de Monaco ve Villa Paloma otevřelo od 17. 3. do 24. 9. 2017 výstavu významnému vynálezci a umělci Herculu Florencovi (1804, Nice – 1879, Campinas, Brazílie). Poprvé tak kurátoři Linda Fregni Nagler a Cristiano Raimondi zpřístupňují průkopnickou práci této osobnosti nejen v oblasti fotografie evropskému publiku. Ve svých dvaceti letech se Hercule Florence vydal na fregatě Marie Terezie na výzkum třetího světa a tak dorazil do Rio de Janeira, kde nejprve pracoval v obchodě s textilem a knihami, ale záhy byl najat do expedice, jež se konala v letech 1826–29 a byla financovaná carem Alexandrem a kterou vedl baron Georg Heinrich von Langsdorff, do středu Brazílie a k amazonským domorodým kmenům jako kreslíř, kdy též vedl deník celé této velmi nebezpečné výpravy. Mezi jejími členy byl také například německý botanik Riedel či ruský astronom Rubzoff. Po jejím ukončení byly veškeré dokumenty uloženy v Akademii věd v Petrohradě a prakticky na 100 let byly zapomenuty. Florence na této výpravě vynalezl systém pro zaznamenávání zpěvu ptáků. Protože později v životě potřeboval rozmnožovat různé dokumenty nebo obrazy vymýšlel nové postupy záznamů a kopírování, které označil jako autografie – polygrafie a přitom také experimentoval i s jinými způsoby množení na základě leptání nebo pomocí světla k zachycení reprodukcí a jako první v roce 1833 pro své pokusy použil označení fotografie. Tyto experimenty s fotografií provozoval nezávisle na výzkumu v Evropě. Také vzhledem k tomu, že se dostal do styku s pěstováním kávy na rodinných plantážích, kde pracovali otroci, tak navrhl zjednodušení postupů při zpracovávání kávy i těžké otrocké práce a také navrhoval některá liberální opatření pro samotný život otroků. Založil též v Sao Paulo Kolej pro výuku dívek, jejichž rodiny si mohly dovolit zaplatit školné. Také sestavil obrazový Atlas mraků v Campinas pro mladé krajináře, zabýval se i výrobou klobouků, etiket, chtěl vymyslet papír, aby se již nedaly padělat bankovky. Multidisciplinární výstava přináší na 400 prací Hercula Florence včetně deníků, kreseb, dokumentů, dopisů, fotografií a podílelo se na její přípravě a vydání publikace během 5 let mnoho odborníků z různých vědeckých sfér. Florenceho fotochemické pokusy byly úspěšně testovány v laboratořích Rochester Institute of Technology v roce 1976 na žádost Borise Kossoyho, jenž je jedním z mnoha autorů, kteří se podílejí na uskutečnění jak expozice, tak doprovodné publikace.

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
11    
  
  
    

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.