Help Me Hurt Me. Between Care and Cruelty

Hamburger Kunsthalle prezentuje druhou část trilogie Honey, I Rearranged the Collection: Help Me Hurt Me. Between Care and Cruelty, která se pokouší zmapovat několik základních oblastí představujících důležité zdroje lidských zkušeností, z nichž vychází naše vztahy k lidem, věcem i prostoru. Základem projektu jsou práce několika významných umělců – instalace z roku 1992 Anthro/Socio (Rinde Spinning) od Bruce Naumana (1941) zahrnující videosekvence osamělého volajícího muže nebo rozsáhlá slide projekce The Ballad of Sexual Dependency (1992) Američanky Nan Goldin (1953), pro níž se průzkumy specifické subkultury i jejího životního stylu staly nejen realitou, ale i neodmyslitelnou součástí tvorby. Zcela jiný druh média, jež ale stejně tak odráží potřebu reflektovat mezilidské vztahy, představuje malířský cyklus S. with Child (1995) Gerharda Richtera (1932). Celý projekt je cíleně dedikovaný právě Bruce Naumanovi k jeho 75. narozeninám a zmíněné video je nepochybně považováno za mezinárodně uznávané dílo. Umělec k němu v roce 1987 poznamenal, že odráží skutečnost, jak může být lidská bytost osamělá, ale i krutá a necitelná k potřebám druhých. Údajně vzešlo z jeho frustrace nad stavem současného člověka i nad jeho neochotou porozumět ostatním a tolerovat odlišnosti druhých. Hlavním leitmotivem výstavy se tak stávají křehké lidské emoce provázené pocity očekávání, provázené frustracemi, osamělostí, závislostmi i smutkem nebo naopak soucitem, láskou a nadějí, nahlížené a zaznamenané ze subjektivního hlediska, ale podvědomě čitelné všem. Název Honey, I Rearranged the Collection pak odkazuje k souboru prací amerického umělce Allena Ruppersberga (1944) z konce 60. let, v jehož rámci sám navrhl řadu vtipných, absurdních a neotřelých nápadů, jak reorganizovat uměleckou sbírku. Výstava probíhá od 7. 4. 2017 do 7. 1. 2018.

Titulní obrázek: Nan Goldin (*1953),The Ballad of Sexual Dependency, 1992, Projection installation with 720 small image diodes (9 slide projectors,
1 control unit, 3 program boxes, 1 program / tape), 45:00 min. © Nan Goldin

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
19    
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.