GHMP vyhlašuje konkurz na pozici — Vedoucí oddělení sbírek – šéfkurátor/ka

Šéfkurátor/ka řídí, organizuje a kontroluje práci oddělení sbírek, tj. práci jednotlivých kurátorů podsbírek (podsbírka malby, sochařství a nábytku, kresby a grafiky)

zodpovídá za tvorbu a realizaci výstavní dramaturgie GHMP

vede výzkumné úkoly směřující k výstavním a publikačním cílům

navrhuje a koordinuje program akvizic v souladu s dlouhodobým záměrem GHMP

řídí práci Centra Františka Bílka

 

Požadavky na uchazeče

Občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk.

Požadované vzdělání

vysokoškolské – magisterský studijní program v oborech dějiny umění nebo kurátorská studia.

Další požadavky

nejméně 3 roky praxe ve vedoucí funkci v galerijní/muzejní instituci;

řídící, komunikační a organizační schopnosti;

aktivní znalost jednoho světového jazyka – znalost dalšího jazyka vítána;

způsobilost k právním úkonům.

K přihlášce je nutno přiložit

strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech;

motivační dopis v rozsahu do 2 normostran (vize výzkumných cílů a výstavních aktivit);

originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v příp. absolvování vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v ČR);

písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do dne 31. 3. 2021 do 14.00 hod. na adresu: GHMP, Revoluční 5, 110 00 Praha 1.

Obálku je nutné označit slovy „Výběrové řízení – pozice vedoucí oddělení sbírek Galerie hl. města Prahy – neotvírat“.

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.