Galéria Výklad (Trnava) – otevřená výzva v roce 2019

Cieľom open call-u je prezentácia súčasného slovenského, ale aj zahraničného umenia. Chceme poskytnúť priestor najmä začínajúcim umelcom a podporiť ich umelecké aktivity. Uprednostnené budú site‑specific projekty, vytvorené priamo pre atypický galerijný priestor vo výkladoch (bez tematického obmedzenia). Projekty vyberie tím Galérie Výklad spolu s prizvanými odborníkmi. Na termínoch realizácie projektov sa dohodne galéria s úspešnými uchádzačmi po výberovom konaní.

Podmienky

■ výzva platí pre umelcov / umelkyne, umelecké vzdelanie však nie je podmienkou – dôležitá je aktívna umelecká činnosť, ktorou sa uchádzač alebo uchádzačka preukáže formou svojho portfólia / webstránky. Zahraniční umelci / umelkyne sú vítaní/ é.
■ Výstavné projekty môžu, ale nemusia mať kurátora / kurátorku. Projekty bez kurátora / kurátorky zastreší kurátor Galérie Výklad, Peter Molari.
■ Projekt musí byť realizovateľný v rámci finančných a technických možností galérie.

Galéria Výklad poskytne:
■ výstavný priestor na 2 až 4 týždne
■ asistenciu pri inštalovaní
■ tlač a distribúciu pozvánok
■ PR projektu (rozposlanie pozvánok a tlačových správ, sociálne siete, priestor v regionálnych médiách, fotodokumentácia)

V auguste 2017 prebehla rekonštrukcia galérie, pri ktorej sa menilo obloženie stien a inštalovalo sa nové plošné a bodové osvetlenie s možnosťou podfarbeného reflektorového nasvietenia.

Prihláška

Projekty je možné podať vyplnením formuláru, ktorý treba uložiť a následne poslať na E galeria.vyklad@gmail.com spolu s povinnými prílohami.

Povinné prílohy
■ Životopis (doc alebo pdf)
■ Portfóliá alebo ukážky z tvorby (pdf alebo jpg) – ak umelci / umelkyne nemajú webovú stránku

Projekty je možné prihlásiť do 22. 2. 2019. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie.

Viacej na http://www.galeriavyklad.sk/opencall?fbclid=IwAR18QnkLjWWCtixPf9srKcax7sDZEUr30zGm7CVxcstO5xDC6kwYvvNCea8

Zdroj: www.culturenet.cz

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
1    
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.