Vladimír Komárek vo svojej tvorbe rozvíjal dedičstvo imaginatívnej línie, pozoruhodného fenoménu českého umenia 20. storočia.
Jej silným impulzom bol symbolizmus poetiky Jana Zrzavého, ktorý ovplyvnil aj Komárkovo umelecké vnímanie sveta. Z prieniku skutočnosti so svetom snov a fantázie vznikali jeho vizuálne obrazové predstavy ako „všedné zázraky“. Vo svojej tvorbe rozvinul lyricko-poetickú koncepciu, v ktorej transformoval predmetnosť reálneho sveta do reči metaforických symbolov a znakov.

Print Friendly, PDF & Email