Artists: Provmyza (Nizhny Novgorod), Elena Slobtseva (Perm), Where Dogs Run (Yekaterinburg), Anton Vinogradov (Tyumen), Damir Muratov (Omsk), Konstantin Skotnikov (Novosibirsk), Natasha Yudina (Tomsk), Alexey Martins  (Krasnoyarsk), Elena Anosova (Irkutsk), Zorikto Dorzhiev (Ulan-Ude), Svetlana Tikanova (Khabarovsk), Inna Dodiomova (Vladivostok), with a special guest appearance by Aleksandra Artamanova (Kaliningrad).

Print Friendly, PDF & Email