Študent 5. ročníka na bratislavskej VŠVU Richard Marco Kašický vstupuje svojou samostatnou maliarskou výstavou do podkrovia Mirbachovho paláca s existenciálnou témou smrti. Konečnosť, ktorá sa objavuje v jeho dielach nie je výrazom smútku či morbidity, ale dáva si za cieľ hovoriť viac o ťažiskových obrysoch života samotného.

Print Friendly, PDF & Email

Organizátor