Rosemarie Castoro. Focus at Infinity je první velkou výstavou díla Rosemarie Castoro, zaměřenou na období let 1964–79. Všímá si jejího přispění „intermédiím“, propojujícím malbu, sochařství, kresbu, jazyk a performance.

Print Friendly, PDF & Email

Organizátor