Prostřednictvím děl FRANCISCA GOYI (1746–1828), SERGEJE EISENSTEINA (1898–1948), and ROBERTA LONGO (1953), dává výstava nazvaná PROOF nahlédnout specifická východiska, na jejichž základě jmenovaní umělci reagovali na sociální, kulturní a politickou komplikovanost své doby.

Print Friendly, PDF & Email