Peter Pollág, umelec, ktorý je autorom skice rímskej galéry, symbolu i predobrazu architektonickej podoby Danubiany, a ktorého monumentálna plastika Dunajské krídla na cípe polostrova víta každého návštevníka, sa do tohto múzea vracia s veľkorysým výberom svojich diel z posledný dvoch desaťročí.

Print Friendly, PDF & Email