Svět dnešní vědy se odvíjí od práce židovských, křesťanských a muslimských učenců, kteří ve středověku přeložili starověké spisy; nejprve na Středním východě do arabštiny a pak v Evropě – počínaje jihem Itálie a Španělskem – z arabštiny do latiny.

Print Friendly, PDF & Email