Konštantín Bauer (1893 – 1928), jeden z najvýznamnejších predstaviteľov košickej moderny, vo svojej tvorbe reflektoval predovšetkým aktuálne sociálne problémy a beznádejnú biedu v povojnovej Európe. Vrcholné obdobie jeho tvorby, ohraničené rokmi 1923 až 1928, sa časovo zhoduje s obdobím rozkvetu košickej moderny. Bauer bol maliar-samouk a debutoval už pred prvou svetovou vojnou.

Print Friendly, PDF & Email

Organizátor