Rakúsky maliar Franz Grabmayr je kľúčovou osobnosťou postabstraktnej maľby a je súčasťou európskej umeleckej scény. (…) Prírodné motívy a motívy tanca spájajú jeho schopnosť výtvarne stvárniť silu a dynamiku prírody a schopnosť vyjadriť živosť, rytmus a výraz figúr v pohybe.

Print Friendly, PDF & Email