Entrotopia je medzinárodný umelecký výmenný projekt medzi Helsinskou asociáciou umelcov (HTS) a občianskym združením Publikum.sk z Trnavy. Číslo 2.0 označuje poradie výstavy v rámci projektu, ktorý začal v Helsinkách a v auguste 2019 predstavil tvorbu šestice súčasných slovenských umelcov. Vystavujúci autori: Laura Beloff, Teemu Korpela, Pia Männikkö, Mari Mäkiö, Ville Mäkikoskela, Jukka Virkunen.
Print Friendly, PDF & Email