David Zink Yi presents his newest ceramic works at the Carlone Contemporary Hall. The anatomically precise, cast tentacles of a dissected octopus will make for an unexpected sight amidst the baroque splendour of the Belvedere. The antecedent violence of dismemberment stands as a symbol for the process of artistic creation and human appropriation.

Print Friendly, PDF & Email

lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.